• LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANĐEHIT-CHIA DẠNG + HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANĐEHIT-CHIA DẠNG + HƯỚNG DẪN CHI TIẾTLÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANĐEHIT-CHIA DẠNG + HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Bạn đang xem tài liệu: LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANĐEHIT-CHIA DẠNG + HƯỚNG DẪN CHI TIẾT tại Tài Liệu Pro

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANĐEHIT-CHIA DẠNG + HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANĐEHIT-CHIA DẠNG + HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANĐEHIT-CHIA DẠNG + HƯỚNG DẪN CHI TIẾT là tài liệu được sưu tầm bởi Tailieupro. Chắc hẳn các em đang trải qua những ngày tháng đáng nhớ nhất của tuổi trẻ, là những ngày tháng cuối cùng được sống dưới mái trường cấp 3, được vui chơi bên bạn bè, sống trong vòng tay của gia đình yêu thương và hơn hết là những ngày tháng ôn luyện hết công suất chuẩn bị cho kì thi đánh dấu bước ngoặt cuộc đời. Để giúp các em có được sự chuẩn bị và ôn luyện tốt nhất cho kì thi này, Tailieupro xin gửi đến các em những tài liệu tinh túy nhất được chọn lọc từ khắp mọi nơi, đã được chắt lọc, biên soạn từ nhiều thầy cô trên cả nước.
Xem thêm tài liệu:

D1ng 1: Tr ̧ng g-¬ng
§èi víi an®ehÝt ®¬n chøc ( trõ HCHO) khi thùc hiÖn ph¶n øng tr ̧ng g-¬ng d- AgNO3
trong

dung dÞch NH3 ta cã ph-¬ng tr×nh ph¶n øng:
RCHO + 2[Ag(NH3
)2
]OH → RCOONH4 + 2Ag + 3 NH3 + H2O

NhËn xÐt: ta thÊy tû lÖ nRCHO : n Ag = 1: 2
Riang ®èi víi an®ehit fomic HCHO, ph¶n øng cã thÓ x¶y ra qua 2 giai ®o1n theo s¬ ®å sau:
HCHO [Ag(NH3)2]  OH

HCOONH4 + 2Ag

HCOONH4 [Ag(NH3)2]  OH
(NH4
)2CO3 + 2Ag

VËy nÕu d- AgNO3

trong dung dÞch NH3 th× tû lÖ nHCHO : n Ag = 1: 4
§èi víi an®ehit R(CHO)n khi thùc hiÖn ph¶n øng tr ̧ng g-¬ng ta cã:

R(CHO)n [Ag(NH3)2]  OH
2n Ag

– NÕu thùc hiÖn ph¶n øng tr ̧ng g-¬ng hçn hîp 2 an®ehit ®¬n chøc trong d- AgNO3

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANĐEHIT-CHIA DẠNG + HƯỚNG DẪN CHI TIẾT đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

pdf LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ANĐEHIT-CHIA DẠNG + HƯỚNG DẪN CHI TIẾT đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Tổng hợp lý thuyết và một số mẹo hay về ANDEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

Tổng hợp 180 câu trắc nghiệm ANĐÊHIT – XETON – A.CACBOXYLIC – Có Giải chi tiết

Lý thuyết và bài tập hóa hữu cơ 11 chuyên đề Axit caboxylic

Lý thuyết và bài tập chuyên đề andehit – xeton

LÝ THUYẾT ANDEHIT-XETON

BTTN tổng hợp axit cacboxylic

BTTN lý thuyết axit cacboxylic – andehit – xeton

BTTN axit cacboxylic trong đề thi đại học

BTTN andehit – xeton trong đề thi đại học

BTTN tổng hợp axit cacboxylic – andehit – xeton (có lời giải chi tiết)