• LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1

Bạn đang xem tài liệu: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC tại Tài Liệu Pro

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
5/5 1 vote

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1

DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC SINH LỚP 11 VÀ CÁC BẠN HỌC SINH LỚP 12 NẮM VỮNG KIẾN THỨC CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC.

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN :

Chuyên đề toán ứng dụng thực tế – 40 bài toánL

Đáp án chi tiết đề thi thử đại học môn toán lân 1

Đề Toán lần 1- THPT Việt Đức – 2018 – giải chi tiết

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1

NỘI DUNG TRONG LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 :

Câu 1. Cho trước một trục số d , có gốc là điểm A và đường tròn tâm O bán kính R tiếp xúc với d

tại điểm A . Mỗi điểm N trên đường thẳng d .
A. xác định duy nhất một điểm N trên đường tròn sao cho độ dài dây cung AN bằng độ dài
đoạn AN .
B. có hai điểm  trên đường tròn sao cho độ dài các dây cung AN và AN bằng độ
dài đoạn AN .
C. có bốn điểm  trên đường tròn sao cho độ dài các dây cung
bằng độ dài đoạn AN .
D. có vô số điểm trên đường tròn sao cho độ dài các dây cung và bằng độ dài đoạn AN .

Câu 2. Cho trước một trục số d , có gốc là điểm A và đường tròn tâm O bán kính R tiếp xúc với d

tại điểm A . Mỗi điểm N trên đường tròn tâm .
A. xác định duy nhất một điểm N trên đường tròn sao cho độ dài đoạn thẳng AN bằng độ dài
dây cung AN .
B. có hai điểm  trên đường thẳng sao cho độ dài các đoạn thẳng  bằng
độ dài dây cung AN .
C. có bốn điểm vàtrên đường thẳng sao cho độ dài các đoạn thẳng bằng độ dài dây cung AN .
D. có vô số điểm trên đường thẳng sao cho độ dài các đoạn thẳng
và AN ,…bằng độ dài dây cung AN .

Câu 3. Cho trước một trục số d , có gốc là điểm A và đường tròn tâm O bán kính R tiếp xúc với d

tại điểm A . Mỗi tia AN trên đường thẳng d .
A. xác định duy nhất một điểm N trên đường tròn sao cho độ dài dây cung AN bằng độ dài
tia AN .
B. có hai điểm N và N trên đường tròn sao cho độ dài các dây cung AN và AN bằng độ
dài tia AN .
C. có bốn điểm N, Nvà trên đường tròn sao cho độ dài các dây cung
, và bằng độ dài tia AN .
D. có vô số điểm N ,  , N và N ,…  trên đường tròn sao cho độ dài các dây cung AN ,
AN , AN và AN ,… bằng độ dài tia AN .

 

 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC tài liệu đã sẵn sàng để tải về Tài liệu pro là nơi cung cấp tài liệu mới nhất và chất lượng nhất. Tài liệu được cập nhật liên tục tại website.

pdf LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Hàm số Lượng giác

Bảng công thức lượng giác hay gặp tổng hợp cách nhớ nhanh

Phương pháp giải phương trình lượng giác – Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC

Trắc nghiệm lượng giác có lời giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018

PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN DẠNG I

Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Tô Quốc An

Bài thơ, bài vè, mẹo học nhanh công thức lượng giác

Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề phương trình lượng giác – Lưu Huy Thưởng