• Kiến thức về dòng điện trong kim loại ( ví dụ có lời giải chi tiết)

Kiến thức về dòng điện trong kim loại ( ví dụ có lời giải chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: Kiến thức về dòng điện trong kim loại ( ví dụ có lời giải chi tiết) tại Tài Liệu Pro

Kiến thức về dòng điện trong kim loại ( ví dụ có lời giải chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuKiến thức về dòng điện trong kim loại ( ví dụ có lời giải chi tiết) pdf

Trích trong tài liệu

ng điện do electron quay tròn quanh hạt nhân nguyên tử Hiđrô ? Electron có điện tích e = -1,6.10-19 C, khối lượng m = 9,1.10-
31 (kg) và bán kính quỹ đạo tròn r = 5,3.10-11(m).
GIẢI
Lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm :
F = ke r 2 2 = m v r 2 ⇒ v = ke 2 mr . Thay số ta được v = 2,19.106 (m/s)
Chu kỳ quay của êlectrôn : T = 2 π vr = 1,52.10 – 16 ( s ) Cường độ dòng điện do êlectrôn quay tròn quanh hạt nhân nguyên tử Hiđrô :
I = T
e = 1,05( mA )
Tuyensinh247 2
C U 3- Ở nhiệt độ t1 = 250C, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U1 = 10(mV) và cường độ dòng điện chạy qua đèn là I1 = 4(mA). Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực của đèn là U2 = 120(V) và cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 4(A). Tính nhiệt độ t của dây tóc đèn khi sáng bình thường ? Coi rằng điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tỉ lệ
bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở α = 4,2.10 – 3 ( k – 1 ) .
GIẢI Điện trở của dây tóc bóng đèn ở t = 250C khi đã sáng bình thường ở nhiệt độ t1 =
250C : 0
1
1 R = U I = 0,004 0,01 = 2,5 Ω Điện trở của dây tóc đèn ở t0 C khi đã sáng bình thường : R = U I 2 2= 120 4 = 30 Ω Do điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng tỉ lệ bậc nhất nên :
ρ = ρ 0 ⌈ ⌊ 1 + α ( t – t 0 ) ⌉ ⌋ ⇒ R = R 0 ⌈ ⌊ 1 + α
( t – t 0 ) ⌉ ⌋ 30 = 2,5 ⌈ ⌊ 1 + 4,2.10 – 3 ( t – 25 ) ⌉ ⌋ ⇒ t = 2644 0 C
C U 4: Một dòng điện có cường độ đo được 1,2.10-4 (A) tồn tại trong một dây đồng có đường kính 2,5(mm). Cho nguyên tử lượng của đồng là M = 63.10-3 (kg/mol), khối lượng riêng là D = 9000 (kg/m3). Hãy tính :
a) Mật độ dòng ?
b) Vận tốc trôi của electron ?
GIẢI
a) Diện tích tiết diện thẳng của dây đồng :
S = rπ 2 = π d 4 2
= ( 2,5.10 –
43 )2 .3,14 = 4,9.10 – 6 (m2).
Mật độ dòng điện :
j = I S
= 1,2.10 4,9.10– 4
6 = 24,5( A / m 2 ) b) Tính vận tốc trôi trung bình của electron
Tuyensinh247 3
Mật độ electron tự do trong đồng : n = N A. D M = 0,85.10 29 ( electron / m3).
v = j ne .

Hiện tại Kiến thức về dòng điện trong kim loại ( ví dụ có lời giải chi tiết) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Kiến thức về dòng điện trong kim loại ( ví dụ có lời giải chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết và bài tập hay về dòng điện trong kim loại

Dòng điện trong kim loại ( đầy đủ)