• Hô hấp ở thực vật

Hô hấp ở thực vật

Bạn đang xem tài liệu: Hô hấp ở thực vật tại Tài Liệu Pro

Hô hấp ở thực vật
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuHô hấp ở thực vật pdf

Trích trong tài liệu

>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 1
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NH N TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP
I. NHIỆT ĐỘ * Cơ sở ảnh hưởng của nhiệt độ đến hô hấp + Hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học với sự xúc tác của các enzim + Hoạt động của enzim phụ thuộc vào nhiệt độ * Giới hạn nhiệt độ của hô hấp: – Nhiệt độ tối thấp (0oC→ 10oC): + Là nhiệt độ mà cây bắt đầu của biểu hiện hô hấp + Nhiệt độ tối thấp còn tùy thuộc vào loài cây ở các vụng sinh thái khác nhau – Nhiệt độ tối ưu (30oC→ 35oC): + Là nhiệt độ mà cường độ hô hấp đạt giá trị cao nhất – Nhiệt độ tối đa (40oC→ 45oC), ở nhiệt độ quá cao thì protein bị biến tính, cấu trúc của nguyên sinh chất bị phá hủy, cây chết II. HÀM LƯỢNG NƯỚC * Vai trò của nước đối với hô hấp + Nước là dung môi, là môi trường cho các phản ứng hóa sinh xảy ra trong hô hấp + Tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp * Hàm lượng nước và cường độ hô hấp + Cường độ hô hấp tỷ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ thể, cơ quan hô hấp + Hàm lượng nước trong cơ quan hô hấp càng cao thì cường độ hô hấp càng cao và ngược lại III. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ O2 VÀ CO2 * Cơ sở khoa hoc: + Oxi tham gia trực tiếp vào oxi hóa các chất hữu cơ trong hô hấp + Oxi là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi chuyền điện tử, sau đó hình thành nước + CO2 là sản phẩm của quá trình hô hấp + Các phản ứng giải phóng CO2 vào không khí là các phản ứng thuận nghịch + Khi hàm lượng CO2 trong mối trường cao thì phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch và ngược lại. * Ảnh hưởng của nồng độ O2 Khi nồng độ O2 trong không khí giảm xuống dưới 10% thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống 5% thi cây chuyển sang phân giải kị khí * Ảnh hưởng của nồng độ CO2
Trong môi trường nồng độ CO2 cao hơn 40% làm hô hấp bị ức chế. IV. HỆ SỐ HÔ HẤP – Khái niệm: Hệ số hô hấp (RQ) là tỷ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp → Dựa vào RQ có thể xác định nguyên liệu của quá trình hô hấp: + RQ =1 → nguyên liệ

Hiện tại Hô hấp ở thực vật chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Hô hấp ở thực vật đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Hệ tuần hoàn (tiếp)

Tuần hoàn máu

Hô hấp ở động vật

Tiêu hoá ở động vật

Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật

Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

Dinh dưỡng nito ở thực vật ( tiếp)

Dinh dưỡng nito ở thực vật

Vai trò của các nguyên tố khoáng

Sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ của thực vật