• Hệ tuần hoàn (tiếp)

Hệ tuần hoàn (tiếp)

Bạn đang xem tài liệu: Hệ tuần hoàn (tiếp) tại Tài Liệu Pro

Hệ tuần hoàn (tiếp)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuHệ tuần hoàn (tiếp) pdf

Trích trong tài liệu

I. Tiêu hóa là gì ? a) Khái niệm : Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. b) Các hình thức tiêu hoá : Tiêu hóa ở động vật gồm: – Tiêu hóa nội bào ( tiêu hoá trong tế bào ) – Tiêu hóa ngoại bào(tiêu hoá bên ngoài tế bào ). II. Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa
– Đại diện : trùng roi, trùng giày, amip … – Động vật chưa có cơ quan tiêu hoá – Hình thức tiêu hoá nội bào – Quá trình tiêu hóa nội bào gồm 3 giai đoạn : + Màng tế bào lõm dẫn vào hình thành không bào tiêu hoá chứa thức ăn bên trong + Lizoxom gắn vào không bào tiêu hoá , các enzyme của lizoxom vào không bào tiêu hoá và thuỷ phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất đơn giản + Hấp thu chất dinh dưỡng đơn giản vào tế bào chất, phấn thức ăn không được tiêu hoá trong không bào được đưa ra khỏi tế bào chất theo kiểu xuất bào
Hình 1 : Tiêu hoá nội bào ở trùng giày III. Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa – Động vật : Ruột khoang và Giun dẹp. – Cấu tạo túi tiêu hóa : Hình túi , túi tiêu hóa có một lỗ thông duy nhất (vừa là nơi thức ăn đi vào và chất thải tiêu hoá đi ra ), trên thành túi có nhiều tế bào tuyến tiết enzim tiêu hóa vào lòng túi tiêu hóa.
>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 1
TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT
– Hình thức tiêu hoá : tiêu hoá ngoại bào →tiêu hoá nội bào . – Quá trình tiêu hoá : Khi thức ăn vào trong túi tiêu hoá, các tế bào tuyến tiết enzyme tiêu hoá để thuỷ phân các thức ăn thành các phần có kích thước bé hơn ( tiêu hoá ngoại bào ) → Thức ăn được tiêu hoá dở dang được vận chuyển vào trong tế bào biểu mô để tiến hành tiêu hoá nội bào → Các chất dinh dưỡng được giữ lại, các chất thải được đưa ra lỗ thông trở lại môi trường .
Hình 2 : Tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu hoá của thuỷ tức
IV. Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa – Động vật : Động vật có xương sống và nhiều động vật không xương sống. – Cấu tạo ống tiêu hoá : Ống tiêu hoá được

Hiện tại Hệ tuần hoàn (tiếp) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Hệ tuần hoàn (tiếp) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Tuần hoàn máu

Hô hấp ở động vật

Tiêu hoá ở động vật

Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật

Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

Hô hấp ở thực vật

Dinh dưỡng nito ở thực vật ( tiếp)

Dinh dưỡng nito ở thực vật

Vai trò của các nguyên tố khoáng

Sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ của thực vật