Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn


Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Đánh giá

Tải sách Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Trở thành MASTER phương trình trong lớp học, liệu có thể?

Trong môn Toán các bạn có đồng ý là rất nhiều phương pháp giải không?

Đặc biệt là trong chuyên đề hệ phương trình và phương trình, thì những phương pháp như PP thế, PP đặt ẩn phụ và nhiều PP khác nữa sẽ không thể thiếu đúng không nào.

Xem thêm tài liệu:

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TOÁN 11

BÀI TOÁN ĐẾM SỐ TỔ HỢP TRONG HÌNH HỌC

Trích dẫn tài liệu:

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

{
x − my = 1
(2 − m) x + y = m

(x; y) x − y = 2

m =
−1 ± √6
3

m =
3 ± √6
3

m =
−3 ± √6
3

m =
1 ± √6
3

{
3x − my = 1
x − 4y = m

(x; y) x, y < 0

[
2 < m < 12
m < −2

[
< m < 12
m < −2
1
3 2 < m < 12 < m < 12
1
3

{
x − y = 2m − 1
−3x + y = m

(x; y) x
2 + y
2 m = (a, b > 0;(a; b) = 1)

a
b

b − 2a =

1 −7 −3 5
{ −2x + |y| = 2
x − 3y = 1
1 2 0 3
{
|x − 2y − 1| = 2
−3x + y = −2

(x; y) + =
1
x2
1
y
2

4

1
4

1
2

2

{
|1 − x| + |y| = 4
2x + y = −1

(x1; y1
),(x2; y2
)(x1 < x2) =
x1y2
x2y1

5
11


5
11


11
5

11
5

{
x + my = 2m + 1
mx + y = 3m
m ∈ R m ≠ ±1 m ≠ 1 m ≠ −1
{
x − 3y = a
2 − 1
−2x + y = 2 − a

(x; y) x + y

7
2

2
3


11
15


3
4

⎧⎪

⎪⎩
x + y − z = 0
3x + 4y + z = 2
2y + 3z = −1
(−3; 2; 1) (3; 2; 1) (3; −2; 1) (−3; 2; −1)
m {

(1 − m) x − 2y = 3
x − my = 1

(x; y) x < y

m > −2 −2 < m < 2 m > 2 m < −2
m { mx + (1 − 2m) y = 1
x − 4y = m − 1

(x; y) x, y ∈ Z
1 −1 3 −3
m {

(m − 1) x + y = m
3x − 2y = 1 − 2m

(x; y) x + y = 1
4 5 1 2

Trang 2/3

A. B. C. D.
có số cặp nghiệm la:

14.
A. B. C. D.
Điều kiện của để hệ phương trình có cặp nghiệm thỏa mãn ?

15.
A. B. C. D.
Hệ phương trình có cặp nghiệm . Khi đó,

16.
A. B.
C. D.
Hệ phương trình có cặp nghiệm . Hệ thức liên

 

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn .Nhanh tay “TẢI” tài liệu này để thành thánh phương trình nào các chế !!!

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký