Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Hệ bất phương trình (đáp án)

Hệ bất phương trình (đáp án)


Hệ bất phương trình
Hệ bất phương trình (đáp án)
Đánh giá

Tải sách Hệ bất phương trình (đáp án) ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Hệ bất phương trình (đáp án)

Hệ bất phương trình (đáp án) HỆ PHƯƠNG TRÌNH-PHƯƠNG TRÌNH – BẤT ĐẲNG THỨC ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Ôn luyện Toán 10 – Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)
BÀI 06. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

{
x + y − 1 > 0
−2x + 3y < 5

(−1; 2) (−3; −1) (1; 2) (3; −3)

{
x − 1 > 0
x
2 + 3x − 2 < 5
x = 5 x = 3 x =
5
2

x =
3
2

{
x
2 − 4 > 0
−x
2 − 2x + 5 > 0

(−1 − √6; −2) (−1 + √6; 2) (−∞; −2) ∪ (2; +∞) (−1 − √6; −1 + √6)

⎧⎪

⎪⎩
x − 2 > 1
−3x + 2 < 0
4x + 1 > 0

(− ; 3)
1
4

(− ; +∞)
1
4

(3; +∞) ( ; +∞)
2
3

⎧⎪

⎪⎩
x
2 − 2 > 1
x
2 − 1 < 0
x − 1 > 0

(−√3; −1) ∅ (1; √3) (−√3; −1) ∪ (1; √3)

⎧⎪

⎪⎩
x
3 + 1 > 0
1 − 2x < 2
x
2 − 1 > 0

0 1 4

{
4 + 3x > 0
2x
2 + x − 1 < 0

0 2 −2 −1

⎧⎪

⎪⎩
x
2 + 2x − 1 < 2
x + 3 > 0
−3x − x
2 < 1

(a; b) ∪ (c; d) ad − bc =

1 0 −4 3

{
> 0
∣2x
2 − x − 1∣ < 2
5−3x
x

0 1 3

{
< 0
3x + 2 > 0
x
2+1
1−√x
(2; +∞) ( ; +∞)
1
3

(0; +∞) (1; +∞)

{
< 1
x − 3 < 1
x
2−4x+1
2−x

6 2 1 0

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

Trang 2/2

A. B. C. D.
có tập nghiệm là . Khi đó,

13.

A. B. C. D.
Miền gạch chéo trên hình vẽ (không kể biên) là miền biểu diễn nghiệm của hệ bất phương
trình nào sau đây?

14.

A. B. C. D.
Miền gạch chéo trên hình vẽ (kể cả biên) là miền biểu diễn nghiệm của hệ
bất phương trình nào sau đây?

15.
A. B. C. D.
Trong số các cặp thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của bằng:
{
8x
3 + 1 > 0
|x − 3| > 2

(a; b) ∪ (c; +∞) ac − =
b
a


1
2

5
2

1 −4

{
x + y − 2 < 0
2x − y − 1 < 0

{
x + y − 2 > 0
2x − y − 1 > 0

{
x + y − 2 < 0
2x − y − 1 > 0

{
x + y − 2 > 0
2x − y − 1 < 0

{
2x + y + 3 ≥ 0
x + y − 1 ≤ 0

{
2x + y + 3 ≥ 0
x + y − 1 ≥ 0

{
2x + y + 3 ≤ 0
x + y − 1 ≥ 0

{
2x + y + 3 ≤ 0
x + y − 1 ≤ 0

(x; y) {

3x − y ≥ x − 1
y + 2 ≥ x

y − x

2 1 −3 −2

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Ôn luyện Toán 10 – Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)
BÀI 06. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

{
x + y − 1 > 0
−2x + 3y < 5

(−1; 2) (−3; −1) (1; 2) (3; −3)

{
x − 1 > 0
x
2 + 3x − 2 < 5
x = 5 x = 3 x =
5
2

x =
3
2

{
x
2 − 4 > 0
−x
2 − 2x + 5 > 0

(−1 − √6; −2) (−1 + √6; 2) (−∞; −2) ∪ (2; +∞) (−1 − √6; −1 + √6)

⎧⎪

⎪⎩
x − 2 > 1
−3x + 2 < 0
4x + 1 > 0

(− ; 3)
1
4

(− ; +∞)
1
4

(3; +∞) ( ; +∞)
2
3

⎧⎪

⎪⎩
x
2 − 2 > 1
x
2 − 1 < 0
x − 1 > 0

(−√3; −1) ∅ (1; √3) (−√3; −1) ∪ (1; √3)

⎧⎪

⎪⎩
x
3 + 1 > 0
1 − 2x < 2
x
2 − 1 > 0

0 1 4

{
4 + 3x > 0
2x
2 + x − 1 < 0

0 2 −2 −1

⎧⎪

⎪⎩
x
2 + 2x − 1 < 2
x + 3 > 0
−3x − x
2 < 1

(a; b) ∪ (c; d) ad − bc =

1 0 −4 3

{
> 0
∣2x
2 − x − 1∣ < 2
5−3x
x

0 1 3

{
< 0
3x + 2 > 0
x
2+1
1−√x
(2; +∞) ( ; +∞)
1
3

(0; +∞) (1; +∞)

{
< 1
x − 3 < 1
x
2−4x+1
2−x

6 2 1 0

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

Trang 2/2

 

Hệ bất phương trình (đáp án) ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký