Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Góc khoảng cách tìm điểm (đáp án)

Góc khoảng cách tìm điểm (đáp án)


Góc khoảng cách tìm điểm (đáp án)
Góc khoảng cách tìm điểm (đáp án)
Đánh giá

Tải sách Góc khoảng cách tìm điểm (đáp án) ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Góc khoảng cách tìm điểm (đáp án)

Góc khoảng cách tìm điểm (đáp án)HÌNH HỌC và ứng dụng của nó từ lâu đã là tập hợp những bài khó nhằn và khô khan thấy ớn phải không các bạn nội cái việc vẽ hình không đã mất thời gian rồi chớ đừng nói đến làm nhanh.

Nhiều khi đã cố gắng dành thời gian mà vẫn không nâng trình lên được :3

Thứ bạn cần có phải là 1 tài liệu thật hay để ôn luyện ?

Hãy ấn nút “tải xuống” và cày thôi nào.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Ôn luyện Toán 10 – Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)
BÀI 02. GÓC – KHOẢNG CÁCH – TÌM ĐIỂM (P1)

d : =
x − 1
2
y + 3
−1
d

: =
x + 4
1
y − 2
−3

1200 600 1350 450
α d : 2x + 3y − 4 = 0, Δ : −x + 2y + 3 = 0 sin α
7
√65


7
√65

7
65


7
65

d : 3x − y − 1 = 0

x − y − 2 2x + y − 2 = 0 x + 3y + 4 = 0 + = 1
x
2
y
5

d : 3x − y − 1 = 0
−3x + 2y − 1 = 0 x + 3y = 0 =
x
2
y − 1
1

{
x = 1 + t
y = 2 + 3t

d : x − 5y − 1 = 0

x − 1 = 0 5x + y + 4 = 0 y + 4 = 0 x + 5y = 0

d : + = 1
x
3
y
4
d

: {
x = 3t
y = 4 − 4t

d ≡ d
′ d//d

d⊥d

d, d

d1 : = ; d2 : x − 2y − 5 = 0; d3 : {
x = 4 − t
y = 3 − 2t

x − 1
−2
y
1

d1//d2 d1//d3 d1⊥d2 d1⊥d3
d : 3x − y − 5 = 0 A, B AB = 4 ΔABM M (−4; 1)
9√10
5

18√10
5

36√10
5

9√10

d : =
x − 7
−4
y + 1
3

17
5

14
3

5 7

d : 3x − y + 5 = 0 d 5
3x − y + 5 (√10 − 1) = 0 3x − y + 5 (√10 + 1) = 0 3x − y − 5 (√10 + 1) = 0

3x − y + 5√10 = 0
A (−3; −2), B (1; 1), C (5; 1) D ABCD 6
(−3; 2) D (3; −2) D D (1; −2)

d : = ; d

: 3x + 3y − 1 = 0

x
−3
y + 3
1

d d

3√10 + √2
3
A (3; 1) B (−5; 0) C (2; 2) D (2; −1)

A (−2; 2) M (5; −3), N (1; 1)
0 1 2
A (5; −1) M (3; 2), N (7; −4)

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

Trang 2/2

A. B. C. D. Vô số
15.
A. B. C. D.
Cho các điểm . Diện tích tam giác bằng:

16.
A. B. C. D.
Cho các đường thẳng . Biết tổng khoảng cách từ đến hai đường thẳng bằng . Khi đó,
có thể bằng:
0 1 2
A (−7; 2); B (3; −4) OAB
7

13
2

11

12
5

d : 2x − y + 3 = 0, d

: x + 2y = 0 M (a; b) √5 (a; b)

(−1; 1) (−1; )
7
3

(−1; − )
7
3

(1; 1)

 

Góc khoảng cách tìm điểm (đáp án) ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký