UNIT 9 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

02/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 9 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nh
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 9 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 9 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

 • UNIT 7 (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)
 • UNIT 7 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)
 • Trích trong tài liệu:
 • Exercise 1: PRONUNCIATION
  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.
  1. a. facsimile b. transfer c. spacious d. fax
  2. a. ready b. friend c. telephone d. speedy
  3. a. subscribe b. facsimile c. pride d. provide
  4. a. spacious b. courteous c. document d. technology
  5. a. commune b. security c. punctuality d. distribute
  Exercise 2: Complete these sentences with the correct form of the words from the box.
  compete distribute transmit space post
  courteous transfer subscribe deliver satisfy
  1. All mail deliveries were suspended during the strike.
  2. It’s only common courtesy to thank someone when they help.
  3. Do you wish to take out a full twelve-month subscription to the journal?
  4. We offer a wide range’ of goods at very competitive prices.
  5. If you are dissatisfied with our service, please write to the manager,
  6. This ticket is only used by the person who bought it. It is not transferable.
  7. Fax transmission has now become a cheap and convenient way to transmit texts over distances.
  8. White walls can give a feeling of spaciousness.
  9. The newspaper is distributed free.
  10. How much was the postage on that letter?
  Exercise 3: Fill in each blank with an appropriate preposition.
  1. We take great pride in offering the best service in town.
  2. This post office is equipedwith advanced technology of transaction.
  3. What is the Messenger Call Service used for?
  4. Let us take care of your postal and telecommunication needs for now and ever.
  5. We subscribe to all the main medical journals.
  6. This computer isn’t capable of running this software.
  7. She seemed satisfied with the results.
UNIT 9 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 9 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 9 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết):tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất