UNIT 9 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

02/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 9 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn n
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 9 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 9 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

Exercise 1: Choose the word or phrase, A, B, C, or D, that best completes the sentence or
substitutes for the underlined word or phrase.
1. You can subscribe to your favorite newspapers and magazines ______ the nearest post office.
a. in b. on c. from d. at
2. He is very capable ______ learning and understanding things.
a. with b. of c. at d. about
3. Thanh Ba Post Office provides customers ______ the Messenger Call Services.
a. with b. for c. of d. to
4. The post office offers the ______ Mail Service which is particularly fast.
a. Secure b. Efficient c. Express d. Reliable
5. We are proud of our ______ staff, who are always friendly and efficient.
a. well-done b. well-appointed c. well-behaved d. well-trained
6. The hotel staff are always friendly and courteous.
a. efficient b. polite c. helpful d. perfect
7. There was no mention of the incident in the national press.
a. television b. newspapers c. Internet d. radio
8. I need to ______ £1,000 to my daughter’s account.
a. transfer b. transform c. transmit d. transact

UNIT 9 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 9 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 9 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết):tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất