UNIT 9 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

02/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 9 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 9 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 9 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn !!!

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

Exercise 1: Choose the best answer.
1. Post office is a place ______ you can buy stamps, mail letters and packages, and receive mail.
a. that b. which c. where d. in which
2. Do you know the date ______ we have to hand in the essay?
a. which b. in which c. on that d. when
3. My uncle ______ you met yesterday is a lawyer.
a. which b. who c. whose d. to whom
4. The council is in discussion with Lord Thomas, ______ land most of the village is built on.
a, who b. whom c. whose d. that
5. These adults, ______ come to my night class, are very eager to learn.
a. whose b. who c. that d. when
6. Regina, ______ you have never met before, is a genius in painting.
a. that b. whose c. whom d. whoever
7. The paintings Mr Flowers has in his house are worth around $ 100,000.
a. which b. whose c. what d. whom
8. Oxford, ______ attracts many tourists, is often crowded in the summer.
a. that b. which c. whose d. where

UNIT 9 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 9 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 9 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết):tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất