UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết)

01/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết) là tập hợp những bài khó nhằn và khô khan thấy ớn Phải nói là nghe mãi không thừa luôn á

Bạn có bao giờ muốn tìm kiếm những đề và bài tập để làm nhưng không hay chưa?

Đây chính là bộ đề sẽ giúp bạn thõa sức cày bừa, chúc bạn ngon miệng, còn chờ gì nữa mà không tải nào.

Xem thêm tài liệu:

 

  • UNIT 6 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)

 

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: Choose the sentence – a, b, c or d – that is closest in meaning to the printed one.
1. It never occurred to me to go by train.
a. I used to go by train. b. I was used to going by train.
c. I never find it boring to go by train d. I never thought of going by train.
2. I should have studied last night, but I was too tired
a. I couldn’t study last night because I was very tired.
b. I studied last night, so I was very tired.
c. I tried to study last night but I felt bored.
d. I didn’t study last night because I felt very bored.
3. The doctor said, ‘You really ought to rest for a few days, Jasmine.’
a. Jasmine’s doctor insisted that she should rest for a few days.
b. The doctor suggested that Jasmine should take a short rest.
c. The doctor strongly advised Jasmine to take a few days’ rest.
d. It is the doctor’s recommendation that Jasmine rested shortly.
4. The sooner he stops smoking, the better he’ll feel.
a. As soon as he feels better, he’ll try to stop smoking.
b. When he stops smoking, he’ll begin to feel better.
c. He feels so much better since he stopped smoking.
d. Though he feels better, he still smokes.
5. The coffee was not strong. It didn’t keep us awake.

UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết): LÀ TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TOÁN TUYỆT VỜI !!!ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất