UNIT 5 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

30/01/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 5 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 5 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 5 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

 

  • Đề học kì 1 Tiếng Anh lớp 10 – cô Nguyễn Kiều Oanh
  • UNIT 5 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: Choose the sentence, A, B, C or D, which is closest in meaning to the printed one.
1. Jane ran into her old friend downtown last week.
a. Jane went downtown to meet her old friend.
b. Jane had to drive her old friend downtown last week.
c. Jane met her old friend downtown unexpectedly.
d. Jane’s car crashed into her friend’s last week.
2. You should have persuaded him to change his mind.
a. It was essential to persuade him to change his mind but you didn’t.
b. You persuaded him to change his mind but he didn’t listen.
c. You didn’t persuade him to change because he didn’t mind.
d. It was diffucult to persuade him to change his mind.
3. I would never have lent Mike my car if I had known that he had a pastrecord of driving
violations.
a. I refused to lend Mike my car.
b. Mike got a speeding ticket while driving my car.
c. I knew nothing about Mike’s driving record, so I lent him my car.
d. Mike drove my car without his driver’s .license. .
4. The court found the man innocent of murdering his wife.
a. The man was judged not guilty of killing his wife.
b. The man was found murdered by his wife.
c. The court found a murdered man and his wife.
d. The court decided that the man had killed his wife.
5. Had I known more about computer programming, I would have worked for a computer company.
a. A better knowledge of computer programming will help me find a job in a computer
company.
b. I didn’t know much about computer programming, so I didn’t work for a computer
company.
c. I wish I knew more about computer programming and could work for a computer company.
d. Knowing more about computer programming, I would find a job in a computer company.

UNIT 5 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết): là tài liệu tuyệt vời cho bạn ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất