UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

06/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

  • UNIT 11 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết)
  • (TIẾNG ANH 10) UNIT 8  LANGUAGE FOCUS (đáp án chi tiết)

Trích trong tài liệu:

1. The structure consisted ______ approximately 2 million blocks of stone,
A. on B. with C. of D. in
2. The Great Pyramid ranked ______ the tallest structure on earth for more than 43 centuries.
A. in B. of C. at D. as
3. The purpose of the pyramid was to protect the burial chamber ______ the weather.
A. for B. from C. of D. in
4. The Great Pyramid of Giza is one of the, famous man-made wonders of the world.
A. artificial B. natural C. modern D. enternal
5. The Great Pyramid was only ______ in height in the nineteenth century AD.
A. proposed B. promoted C. improved D. surpassed
6. There are rumors of buried ______ in that old house.
A. belongings B. tomb C. treasure D. chamber
7. Each tower of the Ponagar Towers was ______ to a different god.
A. dedicated B. distributed C. delivered D. contributed

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết):tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất