UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

05/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

1. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon ______ 20 July 1969.
A. in B. at C. on D. of
2. She is never satisfied ______ what she’s got.
A. to B. with C. for D. in.
3. In 1961 Yuri Gagarin lifted ______ into space aboard the Vostok 1.
A. off B. up C. on D. Ø
4. After landing, the team members were greeted like ______ heroes.
A. conquer B. conquering C. conqueror D. conquest
5. No one knew precisely what would happen to a human being in space.
A. exactly B. clearly C. carefully D. vividly
6. Neil Armstrong, an American ______, was the first man to step on the moon’s surface.
A. scientist B. cosmonaut C. astronaut D. astronomer
7. The 27-year-old Soviet cosmonaut became the first person to eat and drink in ______.
A. weight B. weighting C. weightless D. weightlessness
8. About 100 Russian satellites are the earth.
A. flying B. orbitting C. traveling D. circuiting
9. Many people are demonstrating to express their ______ with the new land law.
A. satisfied B. satisfactory C. satisfaction D. dissatisfaction

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết):tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất