UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

04/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn n
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.
1. A. admire B. avid C. variety D. while
2. A.occupy B. simply C. accompany D. hobby
3. A. practised B. stamped C.indulged D. accomplished
4. A.collect B. common C. modest D. accomplish
5. A. friends B. tunes C. clubs D.stamps
Exercise 2. Complete the sentence with the correct form of the word in thebox.
accomplish succeed admire accompany collect
discard indulge occupy classify profit
1. She needed only one more stamp to complete her collection.
2. You could spend your time more profitably with a good book.
3. The girl sang to the accompaniment of a piano.
4. Drawing and singing were among her many accomplishments.
5. He never lost the admiration of his students.
6. My doctor advised me to avoid excessive indulgence in sweets and canned drinks.
7. We need something to keep the children occupied in their summer holiday.
8. The books are classified into different categories to subject.
9. Confidence is the key to success.
10. The room was littered with discarded newspapers.

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết):tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất