UNIT 11 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

03/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 11 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn n
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 11 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 11 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

Choose the words that has the underlined part pronounced differently from that of the others.
1. A. exhaust B. source C. enormous D. cause
2. A. sun B. solar C. safe D.sure
3. A. heat B.great C. release D. reach
4. A. geothermal B.power C. solar D. hydro
5. A.polluted B. consume C. nuclear D. fuel
Exercise 2. Complete the sentence with thecorrect form of the verb in the box.
exhaust release alternate research
relate supply renew pollute
harm finite
1. Coal, gas and oil are non-renewable forms of energy that can not be replaced after used.
2. The nuclear plant provides a fifth of the nation’s energy supplies.
3. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe.
4. Increased consumption will lead to faster exhaustion of our natural resources.
5. Electricity companies were criticized for failing to develop alternative energy sources.
6. Oxygen from the water is released into the atmosphere.
7. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.
8. How to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world.
9. These pesticides are environmentally harmful.
10. Water power provides energy without pollution.

UNIT 11 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 11 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 11 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết):tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất