UNIT 10 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

03/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 10 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn n
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 10 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 10 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

Exercise 1. PRONUNCIATION
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.
1. A. scatter B. nature C. danger D. race
2. A. exactly B. exist C. exhaust D.extinct
3. A. feature B. species C. weather D. decrease
4. A. survive B. prohibit C. fertilizer D. environment
5. A. decreased B. influenced C. endangered D. established
Exercise 2.. Complete these sentences with the correct form of the verb in the list.
endanger scatter coexist pollute devastate
discharge prohibit survive protect capture
1. Many birds didn’t survive the severe winter.
2. Animals shouldn’t be captured for recreation arid entertainment.
3. The health of our children are being endangered by exhaust fumes.
4. The factory was fined for discharging chemicals into the river.
5. The explosion scattered a flock of birds roosting in the trees.
6. Laws have been introduced to prohibit killing endangered animals,
7. The air in the city is heavily polluted with traffic fumes.
8. The government should do more to protect the environment.
9. It is possible for local wildlife to coexist with industry.
10. Western India was devastated by a huge earthquake.
Exercise 3. Complete each of the sentences with an appropriate preposition.
1. A number of rare animals are now in danger of extinction.

2. If people’s interference in the environment decreases, more species will survive and produce off-
spring.

3. The government should do more to protect rare animals from being extinct.
4. She believes there is life on other planets.
5. The EU has imposed a ban on the import of seal skins.

UNIT 10 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 10 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 10 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết):tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất