UNIT 10 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

03/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 10 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 10 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 10 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

Exercise 1. Choose the word or phrase – a, b, c or d -that best completes the sentence or
substitutes for the underlined word or phrase.
1. What exactly is the influence of air pollution ______ human beings?
A. to B. with C. on D. for
2. The campaign will hopefully ensure the survival ______ the tiger.
A. of B. for C. to D. on
3. It is possible for local wildlife to coexist ______ industry.
A. to B. of C. in D. with
4. The health of our children is being ______ by exhaust fumes.
A. danger B. endanger C. dangerous D. endangered
5. The society was set up to ______ endangered species from extinction.
A. prevent B. distinguish C. preserve D. survive
6. If people stop destroying animal’s natural habitat, more species will survive and produce ______.
A. offspring B. ecology C. landscape D. benefit
7. People in this region cultivate mainly rice and vegetables.
A. destroy B. grow C. develop D. support

UNIT 10 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 10 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

 

UNIT 10 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết):tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất