Trích đoạn Công phá đề Sinh học 2018

26/04/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Trích đoạn Công phá đề Sinh học 2018 thuộc Bài tập di truyền quần thể - lớp 12 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Trích đoạn Công phá đề Sinh học 2018

Trích đoạn Công phá đề Sinh học 2018 là tài liệu được sưu tầm bởi Tailieupro. Sinh học là môn khoa học về sự sống, nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường. Đây cũng là môn cực kì quan trọng trong kì thi THPT Quốc Gia, làm nền tảng cho các ngành như Y học, Công nghệ sinh học,…mà các em sẽ học. Để giúp các em có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT quốc gia cũng như tương lai sau này, Tailieupro xin gửi đến các em những tài liệu tinh túy nhất được chọn lọc từ khắp mọi nơi, bao quát mọi dạng bài và kiến thức, được biên soạn từ nhiều thầy cô trên cả nước.
Xem thêm tài liệu:

A. Vi khuẩn amôn hóa B. Vi khuẩn cố định nitơ
C. Vi khuẩn nitrat hóa D. Vi khuẩn phản nitrat hóa.
Câu 82: Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?
A. Bò B. Trâu C. Ngựa D. Cừu
Câu 83: Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?
A. Lá B. Rễ C. Thân D. Hoa
Câu 84: Hệ mạch máu của người gồm: I. Động mạch; II. Tĩnh mạch; III. Mao mạch. Máu chảy trong hệ
mạch theo chiều:
A. I→III→II B. I→II→III C. II→III→I D. III→I→II
Câu 85: Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG3’ mã hóa loại axit amin nào sau đây?
A. Valin B. Mêtiônin C. Glixin D. Lizin
Câu 86: Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai

AABb aabb 

cho ra đời con có bao nhiêu

loại kiểu gen?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Trích đoạn Công phá đề Sinh học 2018 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất