Tổng hợp công thức giải nhanh toán 12

19/07/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Tổng hợp công thức giải nhanh toán 12 thuộc Chuyên đề 10 – Tổng hợp công thức giải nhanh môn toán - lớp 12 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Tổng hợp công thức giải nhanh toán 12

Tổng hợp công thức giải nhanh toán 12 là tài liệu dùng cho học sinh lớp 12 trong kỳ thi đại học sắp tới. Do  các giáo viên tổng hợp và biên soạn. Dài 18 Trang. Bao gồm:

  1. Tất cả công thức các chuyên đề lớp 12
  2. Các công thức casio
  3. Dễ hiểu, minh họa cụ thể.

 

Còn đây là trích dẫn bên trong:

I. HÀM BẬC BA

Tổng hợp công thức giải nhanh toán 12

Tổng hợp công thức giải nhanh toán 12

1) Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến:
Cách 1: Tính y‟, giải pt: y‟ =0. Lập bảng biến thiên hoặc bảng xét dấu của y‟ rồi từ đó suy ra khoảng đồng
biến; khoảng nghịch biến. Chú ý: Nếu phương trình y‟=0 vô nghiệm hoặc có 1 nghiệm kép thì nếu a > 0 ta
kết luận hàm số đồng biến trên Còn a < 0 ta kết luận hàm số nghịch biến trên .

Cách 2: Bấm Mode 7 thử đáp án (Chú ý nếu a b; thì Start 0,001)

.Tìm điểm cực trị (điểm cực đại, điểm cực tiểu) của hàm số là tìm. Tìm điểm cực trị (điểm cực đại, điểm cực tiểu) của hàm số là tìm.

Nếu phương trình: y‟=0 vô nghiệm hoặc có 1 nghiệm kép thì ta kết luận hàm số không có cực trị.

3) Tìm giá trị cực trị (giá trị cực đại, giá trị cực tiểu) của hàm số là tìm
, CĐ CT y y: Tính đạo hàm y‟, giải phương trình y‟= 0 tìm x, rồi suy ra y (y có giá trị lớn là CĐy , y có giá trị bé là CT y

Tổng hợp công thức giải nhanh toán 12 là tài liệu ôn thi đại học hiệu quả, hãy tải ngay nó về bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất