TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3 CẦN NHỚ

18/07/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3 CẦN NHỚ thuộc Chuyên đề 10 – Tổng hợp công thức giải nhanh môn toán - lớp 12 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác t
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3 CẦN NHỚ

TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3 CẦN NHỚ là tài liệu do giáo viên sư tầm và biên soạn. Dài 13 Trang. Bao gồm tất cả chủ đề từ lớp 10 cho đến 12. Từ lượng giác đến đạo hàm.

Tài liệu được tạo ra nhằm giúp học sinh hệ thống lại kiến thức của mình, chuẩn bị cho kì thi THPT sắp tới.
Bạn có thể xem thêm các tài liệu hay khác:

Trích trong tài liệu:

III/ Hình học Không Gian

TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3 CẦN NHỚ

TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3 CẦN NHỚ

1, Đường thẳng và mặt phẳng:

Các tiên đề:

  • Tiên đề 1: Qua hai điểm phân biệt, có một đường thẳng và chỉ một mà thôi
  • Tiên đề 2L Qua 3 điểm không thẳng hàng có một mặt phẳng và chỉ một mà thôi.
  • Tiên đề 3: Một đường thẳng có 2 điểm phâm biệt thuộc mặt phẳng thì đường thẳng ấy thuộc mặt phẳng.
  • Tiên đề 4: Hai mặt phẳng phân biệt có 1 điểm chung thì có chung 1 đường thẳng đi qua điểm chung ấy.

 

Cách xác định đường thẳng, mặt phẳng:

1/ Một điểm được xác định bở 2 đừng thẳng cắt nhau A= A hợp B.

2/ Một mặt phẳng được xác định bởi một trong các điều kiện sau:

a/ Ba điểm không thẳng hàng.

b/ Một đường thẳng và một điểm ở ngoài đườn thẳng.

c/ Hai đường thẳng cắt nhau/

d/ Hai đường thẳng song song.

Quan hệ song song:

1/ Hai đường thẳng song song khi chúng cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung.

2/ Nếu đường thẳng d song song với,…

TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3 CẦN NHỚ là tài liệu ôn thi đại học hiệu quả, hãy tải ngay nó về bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất