Sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ của thực vật

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ của thực vật thuộc Chuyên đề 01 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuSự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ của thực vật pdf

Trích trong tài liệu

vật C3 Thực vật C3 gồm từ các loài rêu đến các cây gỗ lớn phân bố hàu khắp mọi nơi trên Trái đất II. THỰC VẬT C4 1. Các đối tượng thực vật C4
>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 2
Gồm một số loài sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, ngô, cao lương… và Thực vật C4 sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài, nhiệt độ, ánh sáng cao à tiến hành quang hợp theo chu trình C4 . 2. Chu trình quang hợp ở thực vật C4
– Diễn ra tại 2 loại tế bào là tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch * Tại tế bào mô giậu diễn ra giai đoạn cố dịnh CO2 đầu tiên + Chất nhận CO2 đầu tiên là 1 hợp chất 3C (phosphoenl piruvic – PEP) + Sản phẩm ổn định đầu tiên là hợp chất 4C ( axit oxaloaxetic -AOA), sau đó AOA chuyển hóa thành 1 hợp chất 4C khác là axit malic (AM) trước khi chuyển vào tế bào bao bó mạch * Tại tế bào bao bó mạch diến ra giai đoạn cố định CO2 lần 2 + AM bị phân hủy để giải phóng CO2 cung cấp cho chu trình Canvin và hình thành nên hợp chất 3C là axit piruvic + Axit piruvic quay lại tế bào mô giậu để tái tạo lại chất nhận CO2 đầu tiên là PEP + Chu trình C3 diễn ra như ở thực vật C3 Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3 : – Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bảo hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp à thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 – Chu trình C4 gồm 2 giai đoạn: giai đoạn đầu theo chu trình C4 diễn ra ở lục lạp của tế bào nhu mô lá, giai đoạn 2 theo chu trình Canvin diễn ra trong lục lạp của tế bào bao bó mạch. III. THỰC VẬT CAM 1. Các đối tượng thực vật C4 – Gồm những loài mọng nước, sống ở vùng hoang mạc khô hạn như: xương rồng, dứa, thanh long … 2. Chu trình quang hợp ở thực vật C4
>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 3
Chu trình Hatch – Slack
– Để tránh mất nước, khí khổng các loài này đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm và cố định CO2 theo con đường CAM.
– Vào ban đêm, nhiệt độ môi trường xuống thấp, t

Hiện tại Sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ của thực vật chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất