Sinh sản vô tính ở thực vật

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Sinh sản vô tính ở thực vật thuộc Sinh sản ở thực vật - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuSinh sản vô tính ở thực vật pdf

Trích trong tài liệu

(thụ tinh trong) tạo hợp tử → phát triển thành phôi → con non → đẻ ra ngoài. Trứng có thể phát triển thành phôi, con non nhờ noãn hoàng (một số loài cá, bò sát) hoặc trứng phát triển thành phôi, phôi thai phát triển trong cơ quan sinh sản cơ thể cái nhờ tiếp nhận chất dinh dưỡng từ máu mẹ qua nhau thai (thú).
Hình 4 : Đẻ trứng ở gà Hình 5 : Đẻ con ở lợn Chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ở động vật: + Cơ thể:
Cơ quan sinh sản chưa phân hoá → phân hoá.
>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 2
Cơ thể lưỡng tính → cơ thể đơn tính. + Hình thức thụ tinh:
Tự thụ tinh → thụ tinh chéo. Thụ tinh ngoài → thụ tinh trong. + Hình thức sinh sản:
Đẻ trứng → đẻ con. Trứng, con sinh ra không được chăm sóc, bảo vệ → Trứng, con sinh ra được chăm sóc, bảo vệ.
>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 3

Hiện tại Sinh sản vô tính ở thực vật chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất