Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật thuộc Chuyên đề 01 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuQuá trình quang hợp ở các nhóm thực vật pdf

Trích trong tài liệu

>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 1
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NH N TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP
I. NHIỆT ĐỘ * Cơ sở ảnh hưởng của nhiệt độ đến hô hấp + Hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học với sự xúc tác của các enzim + Hoạt động của enzim phụ thuộc vào nhiệt độ * Giới hạn nhiệt độ của hô hấp: – Nhiệt độ tối thấp (0oC→ 10oC): + Là nhiệt độ mà cây bắt đầu của biểu hiện hô hấp + Nhiệt độ tối thấp còn tùy thuộc vào loài cây ở các vụng sinh thái khác nhau – Nhiệt độ tối ưu (30oC→ 35oC): + Là nhiệt độ mà cường độ hô hấp đạt giá trị cao nhất – Nhiệt độ tối đa (40oC→ 45oC), ở nhiệt độ quá cao thì protein bị biến tính, cấu trúc của nguyên sinh chất bị phá hủy, cây chết II. HÀM LƯỢNG NƯỚC * Vai trò của nước đối với hô hấp + Nước là dung môi, là môi trường cho các phản ứng hóa sinh xảy ra trong hô hấp + Tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp * Hàm lượng nước và cường độ hô hấp + Cường độ hô hấp tỷ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ thể, cơ quan hô hấp + Hàm lượng nước trong cơ quan hô hấp càng cao thì cường độ hô hấp càng cao và ngược lại III. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ O2 VÀ CO2 * Cơ sở khoa hoc: + Oxi tham gia trực tiếp vào oxi hóa các chất hữu cơ trong hô hấp + Oxi là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi chuyền điện tử, sau đó hình thành nước + CO2 là sản phẩm của quá trình hô hấp + Các phản ứng giải phóng CO2 vào không khí là các phản ứng thuận nghịch + Khi hàm lượng CO2 trong mối trường cao thì phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch và ngược lại. * Ảnh hưởng của nồng độ O2 Khi nồng độ O2 trong không khí giảm xuống dưới 10% thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống 5% thi cây chuyển sang phân giải kị khí * Ảnh hưởng của nồng độ CO2
Trong môi trường nồng độ CO2 cao hơn 40% làm hô hấp bị ức chế. IV. HỆ SỐ HÔ HẤP – Khái niệm: Hệ số hô hấp (RQ) là tỷ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp → Dựa vào RQ có thể xác định nguyên liệu của quá trình hô hấp: + RQ =1 → nguyên liệ

Hiện tại Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất