Phát triển ở thực vật có hoa

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Phát triển ở thực vật có hoa thuộc Sinh trưởng và phát triển ở thực vật - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn n
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuPhát triển ở thực vật có hoa pdf

Trích trong tài liệu

ích thích ra hoa, tác động lên sự phân hóa gới tính.
Quả chín nhờ kích thíc của etilen 2. Axit abxixic – Đặc điểm của axit abxixic + ABA được sinh ra ở trong lá, chóp rễ hoặc các cơ quan đang hoá già. – ABA kìm hãm quá trình trao đổi chất, giảm sút các hoạt động sinh lí và chuyển cây vào trạng thái ngủ nghỉ. – Vai trò sinh lí của axit abxixic: Gây nên sự rụng lá, ức chế nảy mầm, điều chỉnh sự đóng mở khí khổng, giúp cây chống chọi với điều kiện môi trường bất lợi. IV. TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT
– Tương quan của hoocmôn kích thích so với hoocmôn ức chế sinh trưởng: Ví dụ tương quan giữa AAB/GA điều tiết trạng thái ngủ và nảy mầm của hạt, trong hạt nảy mầm GA cao cực đại và AAB thấp, trong hạt khô, GA thấp còn AAB cao.
– Tương quan giữa các hoocmôn kích thích với nhau: Ví dụ: Tương quan giữa Auxin/Xitôkinin điều tiết sự phát triển của mô sẹo. Nếu Auxin/Xitôkinin < 1 → kích thích tạo chồi, nếu Auxin/Xitôkinin > 1 → kích thích ra rễ.

Hiện tại Phát triển ở thực vật có hoa chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất