MỘT SỐ CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN NGƯỜI (CÓ LỜI GIẢI CHI TI

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File MỘT SỐ CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN NGƯỜI (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT) thuộc Amino axit - lớp 12 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuMỘT SỐ CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN NGƯỜI (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT) pdf

Trích trong tài liệu

ồng sinh hai con bình thường về 2 bệnh trên là
1724 x 2532 = 425
768 = 0.5534 Đáp án A Câu 6 : Xét cặp vợ chồng 12 x 13
Vợ chồng đều bị bệnh, sinh được con không bị bệnh
=> Tính trạng bị bệnh là do gen trội qui định
Mà bố bị bệnh, sinh được con gái bình thường
=> Gen qui định tính trạng nằm trên NST thường
A bị bệnh >> a bình thường
Vậy người 1,3,7,8,9,11,14,15,16,18,19 mang kiểu gen aa
Người 2 , 13 mang kiểu gen Aa vì có con mang KG aa
Người 4,5,6, 10, 12 mang kiểu gen Aa vì có mẹ mang kiểu gen aa
Tổng cộng có 18 người đã biết kiểu gen – 1 đúng
Có ít nhất 11 người có kiểu gen đồng hợp tử – 2 sai
Những người bị bệnh trong phả hệ có kiểu gen Aa hoặc AA – 3 sai
Những người không bị bệnh trong phả hệ mang kiểu gen aa – không mang alen gây bệnh – 4 đúng
Đáp án B
Câu 7 :
– Xét bệnh bạch tạng : A bình thường >> a bị bệnh Gen qui định bệnh bạch tạng nằm trên NST thường Người 13 bình thuờng có mẹ bị bạch tạng ⇨ Người 13 có kiểu gen Aa Tương tự, người 9 có kiểu gen Aa Người 10 có em trai bị bệnh, bố mẹ bình thường ⇨ Người 10 có dạng ( 1/3AA : 2/3Aa) Cặp vợ chồng 9×10 : Aa x (1/3 AA : 2/3Aa) Đời con theo lý thuyết : 1/3 AA: 1/2Aa : 1/6aa Người 14 có dạng ( 2/5AA : 3/5Aa) Cặp vợ chồng 13 x 14 : Aa x ( 2/5AA : 3/5Aa) Theo lý thuyết, đời con có tỉ lệ : 7/20AA : 10/20Aa : 3/20aa Hay có tỉ lệ kiểu hình là 17/20 A- : 3/20aa – Xét bệnh mù màu : B bình thường >> b bị bệnh
>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 4
Gen qui định mù màu nằm trên NST giới tính X Người nam 12 mắc bệnh mù màu nên sẽ có kiểu gen XbY ⇨ Người nam 12 sẽ nhận NST Xb từ người mẹ Mà mẹ người 12 ( là người 8 ) bình thường ⇨ Người 8 có kiểu gen là XBXb Cặp vợ chồng 7 x 8 : XBY x XBXb Theo lý thuyết đời con là : 1 XBXB : 1XBXb : 1XBY : 1XbY Vậy người 13 có dạng là (1 XBXB : 1 XBXb) Người nam14 bình thường nên có kiểu gen là XBY Cặp vợ chồng 13 x 14 : (1 XBXB : 1 XBXb) x XBY Đời con theo lý thuyết :
3/8 XBXB : 1/8XBXb : 3/8XB

Hiện tại MỘT SỐ CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN NGƯỜI (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất