Định luật ôm đối với toàn mạch. Định luật ôm đối với các loại đoạ

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Định luật ôm đối với toàn mạch. Định luật ôm đối với các loại đoạn mạch. Mắc nguồn điện thành bộ ( đầy đủ) thuộc Bài tập điện tích điện trường hay và
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐịnh luật ôm đối với toàn mạch. Định luật ôm đối với các loại đoạn mạch. Mắc nguồn điện thành bộ ( đầy đủ) pdf

Trích trong tài liệu

q = 3,125.1018.
VD5. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là A. U1 = 1 (V). B. U1 = 4 (V). C. U1 = 6 (V). D. U1 = 8 (V).
HD. – Điện trở toàn mạch là: R = R1 + R2 = 300 (Ω). – Cường độ dòng điện trong mạch là: I = U/R = 0,04 (A). – Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là U1 = I.R1 = 4 (V).
VD6. Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc song song với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn mạch là: A. RTM = 75 (Ω). B. RTM = 100 (Ω). C. RTM = 150 (Ω). D. RTM = 400 (Ω).
HD.
Điện trở đoạn mạch mắc song song được tính theo công thức: R-1 = R1-1 + R2-1 suy ra R = 75 (Ω).
VD7. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω). đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1 là 6 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là: A. U = 12 (V). B. U = 6 (V). C. U = 18 (V). D. U = 24 (V).
HD. – Điện trở toàn mạch là: R = R1 + R2 = 300 (Ω). – Cường độ dòng điện trong mạch là: I = U1/R1 = 0,06 (A). – Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = I.R = 18 (V).
http://lophocthem Phone: 01689.996.187 vuhoangbg
4
VD8. Một bộ acquy có thể cung cấp dòng điện 4 A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại.
a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại.
b) Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 172,8 kJ.
HD. a) q = It = 28800 C; I’ = ‘tq = 0,2 A. b) E = qA = 6 V.
BÀI TẬP TỰ LUẬN 1. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,5 A.
a. Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 10 phút ? b. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên ?
Đ s: 300 C, 18,75. 1020 hạt e. 2. Suất điện động của một nguồn điện là 12 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,

Hiện tại Định luật ôm đối với toàn mạch. Định luật ôm đối với các loại đoạn mạch. Mắc nguồn điện thành bộ ( đầy đủ) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất