Đề thi thử Vật lí 2020 Đồng Dậu – Vĩnh Phúc – Lần 1 – có lời giải

02/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Đề thi thử Vật lí 2020 Đồng Dậu – Vĩnh Phúc – Lần 1 – có lời giải thuộc Vật Lý - lớp thu đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro n
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Vật lí 2020 Đồng Dậu – Vĩnh Phúc – Lần 1 – có lời giải pdf

Trích trong tài liệu

L 2 + (3)
Từ (1) và (2) => w.wo = (4)
Từ (2) và (3) => 3R 2 = w 2 L 2 (5) ; 3wo 2 + w 2 – 6w.wo = 0
Từ (4) và (5) => wo = w => f o = f
Lại có: f = fo + 75Hz => fo = 16,85Hz
=> Đáp án B.
Câu 23: ta có: λ = = 5 cm
Để điện tích tam giác AMB cực đại thì M phải nằm trên đường cực đại thứ nhất về phía A.
Lại có : d MB – d MA = λ d MB – d MA = 5
d MB 2 – AB 2 = d MA 2 => d MB 2 – 20 2 = d MA 2
 d MA = 37,5cm
 S AMB Max = d MA .AB = 375 cm 2
Đáp án D
Câu 24: Thay đổi L để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại
=> Khi đó trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện
=> Cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại là:
I = = 2A => đáp án D
Câu 25: đáp án A
Câu 26: Ta có: w = 2f 4rad / s
khi vật đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của vật là 16  cm/s
=> A =
gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ x = 22 cm theo chiều dương
=> Pha ban đầu của vật là:
=> Phương trình dao động của vật là: x = 4cos(4t – /4) cm
=> Đáp án B.
Câu 27: đáp án A
Câu 28: Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu
điện trở thì số chỉ của vôn kế như nhau => Uc = UR => Zc = R.

Email: anhdungdevelopment 11
=> Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch là
tan
Đáp án C
Câu 29: : Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là:
P = UIcos
=> Đáp án A.
Câu 30: Tại điểm M ta có: dM1 dM 2 2010 10cm = λ/2
=> Tại M dao động với biên độ cực tiểu
=> Đáp án D.
Câu 31: đáp án C
Câu 32: Biên độ dao động tổng hợp của vật là:
A2= A1 2  A2 2  2A1A2 cos 302+ 402 2.30.40.cos2015=> A 10cm
=> Tốc độ dao động cực đại của vật là:
vmax=wA5.2.10= 100cm / s
=> Đáp án C.
Câu 33: Từ máy phát điện xoay chiều thứ nhất ta có:
f160np= 900 (1)
Từ máy phát điện xoay chiều thứ hai ta

Hiện tại Đề thi thử Vật lí 2020 Đồng Dậu – Vĩnh Phúc – Lần 1 – có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất