Đề kiểm tra học kì 1 khối 11 môn tiếng anh (có đáp án)

04/07/2019Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Đề kiểm tra học kì 1 khối 11 môn tiếng anh (có đáp án) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nh
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Đề kiểm tra học kì 1 khối 11 môn tiếng anh (có đáp án)

Đề kiểm tra học kì 1 khối 11 môn tiếng anh (có đáp án) Các em học sinh lớp 12 thân mến. Mùa hè này sẽ là mùa hè cuối cùng trong cuộc đời học sinh của các em, nhưng nó sẽ không hề êm ả chút nào. Bởi, có một kì thi có thể nói là cam go gay cấn bậc nhất trong những năm tháng cắp sách đến trường nói riêng và những năm tháng cuộc đời nói chung.

Để chuẩn bị cho một kì thi cam go, khốc liệt chưa từng có như thế thì những tài liệu tinh túy, bám sát nội dung thi cử sẽ là một hành trang không thể thiếu để các em yên tâm ra trận phải không nào!!!

Nhóm biên tập của Tailieupro.com hi vọng được đóng góp chút công sức nhỏ bé, vào thành công của các em trong kì thi sắp tới.

Các tài liệu liên quan khác:

Trích từ tài liệu:

Đề kiểm tra học kì 1 khối 11 môn tiếng anh (có đáp án)

Đề kiểm tra học kì 1 khối 11 môn tiếng anh (có đáp án)

A. Good luck. B. That’s a good idea. C. It’s nice of you to say so. D. Congratulations
3. It is very kind __________ you to give me a lift to the airport.
A. from B. of C. for D. with
4. They never allow ________ skirts when going to the pagoda.
A. wear B. to wear C. to be wearing D. wearing
5. John asked me _______ that film the night before.
A. had I seen B. that I saw C. if had I seen D. if I had seen
6. I’ve never fallen in such a(n) _____ situation before.

Ước mơ dù lớn, dù nhỏ cũng cần có chiến lược rõ ràng để thực hiện nhé. Ngẩng cao đầu và tự tin nắm lấy cơ hội khẳng định mình với bộ tài liệu CHẤT LƯỢNG NHẤT Tailieupro.comĐề kiểm tra học kì 1 khối 11 môn tiếng anh (có đáp án)

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất