Cảm ứng ở thực vật

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Cảm ứng ở thực vật thuộc Cảm ứng ở thực vật - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuCảm ứng ở thực vật pdf

Trích trong tài liệu

chân
khớp(tôm, cua), thân mềm(trai,ốc)
Các loài động vật sống trên cạn như Bò sát, Chim và Thú
Đặc điểm của bề mặt hô hấp
Mỏng và ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp
Hệ thống ống khí được cấu tạo từ những ống dẫn chứa không khí phân nhánh nhỏ dần và tiếp xúc trực tiếp với tế bào
Mang có các cung mang, trên các cung mang có phiến mang có bề mặt mỏng và chứa rất nhiều mao mạch máu. Mao mạch trong mang song song và ngược chiều với chiều chảy của dòng nước
Phổi thú có nhiều phế nang, phế nang có bề mặt mỏng và có mạng lưới mao mạch máu dày đặc Phổi chim có thêm nhiều ống khí.
>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 2
Khí Cơ chế hô
O2 và CO2
Khí O2 từ môi
Khí O2 trong nước khuếch
Khí O2 và CO2 được hấp
được khuếch tán
trường ngoài
tán qua mang vào máu và khí
trao đổi qua bề mặt qua bề mặt cơ thể
—→ HTOK Tế bào,
CO2 khuếch tán từ máu qua
phế nang. hoặc bề mặt tế bào
CO2 —→ HTOK ra
mang vào nước.
môi trường Hoạt động thông khí
Sự thông khí được
Cá hít vào : cửa miệng cá thực hiện nhờ sự co giãn của phần bụng.
mở→nắp mang đóng lại → thể tích khoang miệng tăng , áp suất giảm → nước tràn vào khoang miệng mang theo O2 Cá thở ra : cửa miệng đóng lại → nắp mang mở ra → thể tích khoang miệng giảm , áp suất tăng → đẩy nước trong khoang miệng qua mang ra ngoài mang theo CO2 Miệng và nắp mang đóng mở nhịp nhàng và liên tục → thông khí liên tục
Sự thông khí chủ yếu nhờ các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích khoang thân (bò sát), khoang bụng (chim) hoặc lồng ngực (thú); hoặc nhờ sự nâng lên, hạ xuống của thềm miệng (lưỡng cư).
>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 3

Hiện tại Cảm ứng ở thực vật chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất