Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật thuộc Sinh trưởng và phát triển ở động vật - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài li
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuCác nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật pdf

Trích trong tài liệu

I. KHÁI NIỆM – Khái niệm: Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây. – Đặc điểm chung: + Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. + Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. + Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao. II. HOOCMÔN KÍCH THÍCH 1. Auxin – Nơi sản sinh: Đỉnh của thân và cành, rễ. – Tác động: + Ở mức độ tế bào: Kích thích quá trình nguyên phân và sinh trưởng kéo dài của TB. + Ở mức độ cơ thể: Tham gia vào quá trình hướng động, ứng động, kích thích nảy mầm của hạt, chồi; kích thích ra rễ phụ, .v.v.
Tác động sinh lí của auxin – Ứng dụng: Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả (cà chua), tạo quả không hạt, nuôi cấy mô ở tế bào thực vật, diệt cỏ. 2. Gibêrelin – Nơi sản sinh: Ở lá và rễ. – Tác động:
HOOCMÔN Ở THỰC VẬT
+ Ở mức độ tế bào: Tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng kéo dài của mọi tế bào. + Ở mức độ cơ thể: Kích thích nảy mầm cho hạt, chồi, củ; kích thích sinh trưởng chiều cao cây; tạo quả không hạt; tăng tốc độ phân giải tinh bột.
– Ứng dụng: Kích thích nảy mầm cho khoai tây; kích thích chiều cao sinh trưởng của cây lấy sợi; tạo quả nho không hạt; tăng tốc độ phân giải tinh bột để sản xuất mạch nha và sử dụng trong công nghiệp sản xuất đồ uống. 3. Xitôkinin – Nơi sản sinh: Ở rễ. – Tác động: + Ở mức độ tế bào: Kích thích sự phân chia TB, làm chậm quá trình già của TB. + Ở mức độ cơ thể: Hoạt hoá sự phân hoá, phát sinh chồi thân trong nuôi cấy mô callus.
– Ứng dụng: Sử dụng phổ biến trong công tác giống đểtrong công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật (giúp tạo rễ hoặc kích thích các chồi khi có mặt của Auxin); sử dụng bảo tồn giống cây quý. III. HOOCMÔN ỨC CHẾ 1. Êtilen.
– Đặc điểm của êtilen: + Êtilen đợc sinh ra ở lá già, hoa già, quả chín – Ê ti len điều chỉnh quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. – Vai trò sinh lí của êtilen: điều chỉnh sự chín, sự rụng lá, k

Hiện tại Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất