Bài tập liên kết cộng hóa trị (đáp án)

07/01/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Bài tập liên kết cộng hóa trị (đáp án) thuộc Bài tập bảng tuần hoàn - lớp 10 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Bài tập liên kết cộng hóa trị (đáp án)

Bài tập liên kết cộng hóa trị (đáp án) Là dạng khó và cần làm nhiều bài tập thì mới có thể thành thạo được.

Nhưng vấn đề là đi đâu để tìm những tài liệu thật là hay để làm đây chứ?

Biết được nỗi khổ đó của những học sinh có tinh thần tự học, chúng tôi vinh hạnh khi tổng hợp những bài tập hay để giúp bạn học hiệu quả hơn.

Nhấn nút TẢI dưới bài để rinh bài tập về làm nào.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Liên kết cộng hóa trị là liên kết:

2.
A. liên kết phân cực, liên kết lưỡng cực, liên kết không phân cực. B. liên kết đơn giản, liên kết phức tạp.
C. liên kết ba, liên kết đơn, liên kết đôi. D. liên kết σ, liên kết π
Tuỳ thuộc vào số cặp electron dùng chung tham gia tạo thành liên kết cộng hóa trị giữa 2 nguyên tử mà liên kết được gọi là:

3.
A. cộng hóa trị không có cực B. ion yếu.
C. ion mạnh. D. cộng hóa trị phân cực.
Trong phân tử nitơ, các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết:

4.
A. Liên kết ion. B. Liên kết cộng hóa trị có cực.
C. Liên kết cộng hóa trị không cực. D. Liên kết đôi.
Liên kết hóa học trong phân tử flo, clo, brom, iot, oxi đều là:

5.
A. liên kết ion. B. liên kết cộng hóa trị có cực.
C. liên kết cộng hóa trị không cực. D. liên kết đôi.
Liên kết trong phân tử HF, HCl, HBr, HI, đều là:

6.
A. cộng hóa trị không phân cực. B. cộng hóa trị có cực
C. cho – nhận. D. ion.
Liên kết trong phân tử là liên kết:

7.
A. Khí nitơ. B. Khí flo.
C. Khí cacbonic. D. Khí hiđro.

Bài tập liên kết cộng hóa trị (đáp án)Là tài liệu tuyệt vời dành riêng cho bạn, TẢI NGAY THÔI !!!

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất