Bài tập hóa trị và oxh (đáp án chi tiết)

07/01/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Bài tập hóa trị và oxh (đáp án chi tiết) thuộc Bài tập bảng tuần hoàn - lớp 10 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Bài tập hóa trị và oxh (đáp án chi tiết)

Bài tập hóa trị và oxh (đáp án chi tiết) Là dạng khó và cần làm nhiều bài tập thì mới có thể thành thạo được.

Nhưng vấn đề là đi đâu để tìm những tài liệu thật là hay để làm đây chứ?

Biết được nỗi khổ đó của những học sinh có tinh thần tự học, chúng tôi vinh hạnh khi tổng hợp những bài tập hay để giúp bạn học hiệu quả hơn.

Nhấn nút TẢI dưới bài để rinh bài tập về làm nào.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Số oxi hoá trong các phân tử và ion của nguyên tố nitơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như thế nào là đúng ?

2.
A. Na N. B. NO
C. NH Cl. D. HNO .
Trong các phân tử nào sau đây, chứa nguyên tố có hoá trị và số oxi hoá có giá trị bằng nhau ?

3.
A. –1, 0, +1, +3, +5. B. –1, 0, +7, +5, +1.
C. –1, 0, +5, +7, +1. D. –1, 0, +7, +1, +5.
Số oxi hoá của clo trong các chất: HCl, Cl , HClO , HClO , HClO lần lượt là:

4.
A. +4, +6, +7, +2, 0. B. +4, +2, 0, +6, +7.
C. +4, +2, 0, +7, +6. D. +4, 0, +2, +7, +6.
Số oxi hoá của mangan trong các chất : MnO , K MnO , KMnO , MnCl , Mn là:

5.
A. –2, 0, +6, +4, +6, –2, –1. B. –2, 0, +6, +6, +4, –2, –1.
C. –2, 0, +4, +6, +6, –2, –1. D. –2, 0, +6, +4, +4, –2, –1 .
Số oxi hoá của lưu huỳnh trong các chất : H S, S, SO , SO , Na SO , FeS, FeS lần lượt là

6.
A. +6 ; +7 ; +4 ; +2. B. +7 ; +6 ; +4 ; +2.
C. +4 ; +2 ; +7 ; +6. D. +2 ; +4 ; +7 ; +6.
Số oxi hoá của mangan trong các hợp chất KMnO , K MnO , MnO , MnCl lần lượt là

7.
A. NH B. H O.
C. HCl. D. CH
Một hợp chất với hiđro có tổng số electron tham gia liên kết là 8. Đó là hợp chất

Bài tập hóa trị và oxh (đáp án chi tiết) Là tài liệu tuyệt vời dành riêng cho bạn, TẢI NGAY THÔI !!!

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất