Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp thuộc Chuyên đề 01 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuẢnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp pdf

Trích trong tài liệu

u hô hấp là nhóm cacbohydrat Vd: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O (RQ =1) + RQ <1 → nguyên liệu hô hấp thuộc nhóm protein, lipit Vd: 2C3H8O2 (glixerin) + 7O2 → 6CO2 + 8H2O (RQ = 0,86) C18H36O6 (Axit stearic)+ 26O2 → 18CO2 + 18H2O (RQ= 0,69) + RQ >1 → nguyên liệu hô hấp là các axit hữu cơ Vd: 2C2H2O4 (Axit oxalic)+ O2 → 4CO2 + 2H2O (RQ = 4) – Ý nghĩa: Nhờ hệ số hô hấp ngoài việc biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất nào còn qua đó có thể đánh giá tình trạng hô hấp của cây. Giúp đưa ra các quyết định, biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng V. HÔ HẤP VÀ VẤN ĐỀ BẢO QUẢN NÔNG SẢN 1. Mục tiêu của bảo quản Giữ được đến mức tối đa số lượng và chất lượng của đối tượng bảo quản trong suốt quá trình bảo quản 2. Hậu quả của hô hấp đối với quá trình bảo quản nông sản + Hô hấp làm tiêu hoa chất hữu cơ của đối tượng bảo quản, do đó làm giảm số lượng và chất lượng trong qua strinhf bảo quản + Hô hấp làm tăng nhiệt độ của môi trường bảo quản, do đó làm tăng cường độ hô hấp của chất cần bảo quản + Hô hấp làm tăng dộ ẩm của đối tượng cần bảo quản, do đó làm tăng cường độ hô hấp của chất cần bảo quản + Hô hấp làm thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản:
Khi hô hấp tăng → O2 giảm, CO2 tăng và khi O2 giảm quá mức, CO2 tăng quá mức thì hô hấp của đôi tượng cần bảo quản chuyên sang phân giải kị khí 3. Các biện pháp bảo quản * Bảo quản khô: áp dụng với các loại hạt trong kho lớn * Bảo quản lạnh: áp dụng với các laoij thực phẩm, rau quả * Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao: + Đây là phương pháp bảo quản hiện đại và cho hiệu quả cao, thường sử dụng các kho kín có nồng độ CO2 thích hợp với từng loại thực phẩm hay đơn giản là trong các túi PE.
>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 2

Hiện tại Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất