50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Hóa học lớp 12 (Có đáp án chi tiết)

01/04/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Hóa học lớp 12 (Có đáp án chi tiết) thuộc Amino axit - lớp 12 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Hóa học lớp 12 (Có đáp án chi tiết)

50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Hóa học lớp 12 (Có đáp án chi tiết) là đề thi thử được sưu tầm bởi Tailieupro, biên soạn bởi nhiều thầy cô và trường THPT trong cả nước. Đây là một trong những đề thi chất lượng nhất với nội dung bám sát cấu trúc đề thi THPT quốc gia, giúp các em rèn luyện những kiến thức đã học và kĩ năng làm bài thi, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới.
Xem thêm tài liệu:

(b) Ở điều kiện thường, các este đều là những chất lỏng.
(c) Amilopectin và xenlulozo đều có cấu trúc mạch phân nhánh.
(d) Phản ứng xà phòng hóa chất béo luôn thu được các axit béo và glixerol .
(e) Glucozo là hợp chất hữu cơ đa chức.
(g) Tinh bột và xenlulozơ đều không bị thủy phân trong môi trường kiềm.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho a gam X
phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 54,84 gam muối và 5,52 gam glixerol. Hỏi 0,1 mol X làm mất màu tối đa
bao nhiêu mol Br2?
A. 0,2. B. 0,3. C. 0,1. D. 0,5.
Câu 33. Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu
cơ Y (no, đơn chức, mạch hở có tác dụng với Na) và 41,2 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 20,16 lít khí

50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Hóa học lớp 12 (Có đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất