360 CÂU TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN CÓ ĐÁP ÁN

20/05/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File 360 CÂU TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN CÓ ĐÁP ÁN thuộc Bài toán dãy số - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

360 CÂU TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN CÓ ĐÁP ÁN

360 CÂU TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN CÓ ĐÁP ÁN là tài liệu được sưu tầm bởi Tailieupro. Chắc hẳn các em đang trải qua những ngày tháng đáng nhớ nhất của tuổi trẻ, là những ngày tháng cuối cùng được sống dưới mái trường cấp 3, được vui chơi bên bạn bè, sống trong vòng tay của gia đình yêu thương và hơn hết là những ngày tháng ôn luyện hết công suất chuẩn bị cho kì thi đánh dấu bước ngoặt cuộc đời. Để giúp các em có được sự chuẩn bị và ôn luyện tốt nhất cho kì thi này, Tailieupro xin gửi đến các em những tài liệu tinh túy nhất được chọn lọc từ khắp mọi nơi, đã được chắt lọc, biên soạn từ nhiều thầy cô trên cả nước.
Xem thêm tài liệu:

Vҩn ÿӅ còn lҥi là ta xác ÿӏnh G N nhѭ thӃ nào ?
Ta thҩy :
*NӃu A = thì G N AG N − − là mӝt ÿa thӭc có bұc nhӓ hѫn bұc cӫa G N mӝt bұc và
không phө thuӝc vào hӋ sӕ tӵ do cӫa G N , mà F N là ÿa thӭc bұc K nên ÿӇ có (3) ta
chӑn G N là ÿa thӭc bұc K + , có hӋ sӕ tӵ do bҵng không và khi ÿó ÿӇ xác ÿӏnh G N
thì trong ÿҷng thӭc (3) ta cho K + giá trӏ cӫa N bҩt kì ta ÿѭӧc hӋ K + phѭѫng trình,
giҧi hӋ này ta tìm ÿѭӧc các hӋ sӕ cӫa G N .
* NӃu A ≠ thì G N AG N − − là mӝt ÿa thӭc cùng bұc vӟi G N nên ta chӑn G N là
ÿa thӭc bұc K và trong ÿҷng thӭc (3) ta cho K + giá trӏ cӫa N thì ta sӁ xác ÿӏnh ÿѭӧc

360 CÂU TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN CÓ ĐÁP ÁN đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất