Đề số 1

22/19/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!
20 câu Đề số 1 tuyển chọn, đề trắc nghiệm Online - Tài Liệu Pro

Thông tin: 20 câu Đề số 1 tuyển chọn, đề trắc nghiệm Online - Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm kiểm tra Đề số 1 Tổng hợp toán 12 - lớp 12 có đáp án chi tết, lời giải hay. Bạn có thể làm bài tập online

Bạn đã sẵn sàng để thi Thi online rồi chứ?
 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

TH1: 0 < m < 3. Ta tịnh tiến đồ thị hàm số lên trên m đơn vị ta được đồ thị hàm số y = f(x + m). Sau đó ta vẽ đồ thị hàm số y = |f(x + m)| bằng cách :

+ Giữ nguyên phần đồ thị nằm phía trên trục hoành 

+ Lấy đối xứng phần đồ thị nằm dưới trục hoành qua trục hoành và xóa đi phần nằm dưới

Khi đố ta được đồ thị hàm số y = |f(x + m)| và trong điều kiện này hàm số có 4 cực trị => không thỏa mãn đề bài.

TH2: $m\ge3$ Ta làm tương tự như trên và thấy đồ thị có 3 cực trị do đó $m\ge3$  thỏa mãn.

TH3: 0 < m < -1. Ta tịnh tiến đồ thị xướng dưới |m| đơn vị ta được đồ thị hàm số y = f(x + m). Sau đó ta vẽ đồ thị hàm số y = |f(x + m)| giống như trên và hàm số có 4 cực trị => không thỏa mãn m.

TH4: $m\le -1$. Ta tịnh tiến đồ thị xướng dưới |m| đơn vị ta được đồ thị hàm số y = f(x + m). Sau đó ta vẽ đồ thị hàm số y = |f(x + m)| giống như trên và hàm số có 3 cực trị thỏa mãn đề bài.

 

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

 • A
 • B
 • C
 • D

Lời giải chi tiết

Bảng xếp hạng

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn