Đề thi thử Vật Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Vật Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Vật Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 16 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Vật Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 16 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Vật Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 16 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ
B. Trong phóng xạ β–, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau
C. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn hạt nhân con và hạt nhân mẹ như nhau
D. Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau
Câu 18. Đặt hai điện tích điểm q1 = ‒q2 lần lượt tại A và B thì cường độ điện trường tổng hợp gây ra tại
điểm M nằm trên trung trực của AB có phương
A. vuông góc với AB B. song song với AM
C. song song với AB D. vuông góc với BM
Câu 19. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích thước 3 cm × 4 cm đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10‒4 T, vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300. Từ thông qua khung dây có giá trị là
A. 5,2.10‒3 Wb B. 5,2.10‒7 Wb C. 3.103 Wb D. 3.10‒7 Wb

Câu 20. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Muốn nhìn rõ một vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết thì người đó phải đeo sát mắt một thấu kính
A. hội tụ có độ tụ 2 dp B. phân kì có độ tụ ‒1 dp
C. hội tụ có độ tụ 1 dp D. phân kì có độ tụ ‒2 dp
Câu 21. Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động điều hòa của một con lắc lò xo. Sau 5 lần đo, xác định được khoảng thời gian Δt của môi dao động toàn phần như sau
Lần đo 1 2 3 4 5
Δt (s) 2,12 2,13 2,09 2,14 2,09
Bỏ qua sai số của của dụng cụ đo. Chu kì của con lắc là
A. T = (2,11 ± 0,02) s B. T = (2,11 ± 0,20) s
C. T = (2,14 ± 0,02) s D. T = (2,14 ± 0,20) s
Câu 22. Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng là
A. 43 m. B. 45 m. C. 39 m. D. 41 m.
Câu 23. Một mạch điện gồm điện trở thuần R, tụ điện C và

Hiện tại Đề thi thử Vật Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 16 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >