Đề thi thử Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 11 có lời giải

Đề thi thử Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 11 có lời giải

Đề thi thử Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 11 có lời giải pdf

Download ngay


Ox với chu kỳ T = 2s. Gốc O trùng với vị trí cân bằng. Tại thời điểm t1 vật có li độ x1, tại thời điểm t2 = t1 + 0,5s vận tốc của vật là v2 = b cm/s. Tại thời điểm t3 = t2 + 1s vận tốc của vật là v3 = b + 8π cm/s. Li độ x1 có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 4,2cm B. 3,5cm C. 5,5cm D. 4,8cm
Câu22: Một sợi dây nhẹ đàn hồi dài 1m, đầu trên được treo vào cần rung, đầu dưới tự do. Vận tốc truyền sóng trên dây là v = 4m/s, cần rung dao động theo phương ngang với tần số 50Hz ≤ f ≤ 60Hz. Khi có sóng dừng, đầu trên là một nút sóng. Trong quá trình thay đổi tần số của cần rung, số lần tạo được sóng dừng trên dây là:
A. 6 B. 5 C. 4 D. 2
Câu 23: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, trong đoạn AM có một cuộn cảm thuần độ tự cảm L mắc nối tiếp với điện trở thuẩn R, trong đoạn MB có một điện trở thuần 4R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Thay đổi L và C sao cho cảm kháng của cuộn dây luôn gấp 5 lần dung kháng của tụ điện. Khi độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu AM so với điện áp hai đầu AB là lớn nhất thì hệ số công suất của cả mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,8 B. 0,7 C. 0,9 D. 0,5
Câu 24: Từ vị trí O, một còi báo động coi là nguồn điểm phát ra âm đẳng hướng với công suất không đổi. Một chiếc xe chuyển động ra xa O với tốc độ không đổi 15m/s trên đường thẳng qua O. Khi xe ở vị trí M, thiết bị đo trên xe đo được mức cường độ âm của còi là 80dB. Trong 6s, xe chuyển động từ M đến N, mức cường độ âm đo được tại N là 60dB. Cho rằng môi trường không hấp thụ âm. N cách nguồn âm một khoảng là
A. 50m B. 90m C. 100m D. 10m
Câu 25: Cho một cuộn dây có điện trở thuần 40Ω và có độ tự cảm 0, 4 H . Đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu

điện thế xoay chiều có biểu thức u = U0cos(100πt –

Hiện tại Đề thi thử Vật lí 2020 Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >