Đề thi thử Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 11 có lời giải

Đề thi thử Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 11 có lời giải

Đề thi thử Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 11 có lời giải pdf

Download ngay


và Q nằm trên Ox có OP = 3,9cm và OQ = 55/6 cm. Biết phần tử nước tại P và tại Q dao động với biên độ cực đại. Giữa P và Q có 2 cực tiểu. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu cách P một đoạn gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,93cm B. 0,83cm C. 0,96cm D. 0,86cm
Câu 20: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ độ cứng k = 500N/m, vật có khối lượng m = 1kg. Kéo vật dọc theo trục của lò xo xuống dưới cách VTCB 3cm và truyền cho nó một vận tốc 30cm/s hướng lên. Chọn gốc tọa độ là VTCB của vật, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật được truyền vận tốc. Phương trình dao động của vật là:

A. x  3cos10t   cm B. x  3 2 cos10t   
 4   4 

 
C. x  3 2 cos10t   cm

 
D. x  4 cos10t   cm

 4   4 
   
Câu 21: Hiệu số chiều dài hai con lắc đơn là 22cm. Ở cùng một nơi trong cùng một thời gian thì con lắc
(1) thực hiện được 30 dao động và con lắc (2) thực hiện được 36 dao động. Chiều dài của mỗi con lắc là
A. ℓ1 = 72cm, ℓ2 = 50cm B. ℓ1 = 42cm; ℓ2 = 20cm
C. ℓ1 = 50cm; ℓ2 = 72cm D. ℓ1 = 41cm; ℓ2= 22cm
Câu 22: Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A. bằng thế năng của hệ vật khi vật tới vị trí biên
B. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật
C. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng 1 nửa chu kỳ dao động của vật
D. Tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi
Câu 23: Quang phổ liên tục
A. Phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát
B. Phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát
C. Phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát
D. Không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát
Câu 24: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 0,05H và tụ điện có điện dung C = 20µF thực hiện dao động đi

Hiện tại Đề thi thử Vật lí 2020 Thầy Hùng Moon số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >