Đề thi thử Vật lí 2020 Megabook số 11 có lời giải

Đề thi thử Vật lí 2020 Megabook số 11 có lời giải

Đề thi thử Vật lí 2020 Megabook số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Vật lí 2020 Megabook số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Vật lí 2020 Megabook số 11 có lời giải pdf

Download ngay


9 hạt. C. 4,5.1019 hạt. D. 3.1019 hạt.
Câu 17: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U0L =2U0R = 2U0C, kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện i và hiệu điện thế u giữa hai đầu đoạn mạch là đúng?
A. u chậm pha hơn i một góc π/4. B. u chậm pha hơn i một góc π/3.
C. u sớm pha hơn i một góc π/4. D. u sớm pha hơn i một góc 3π/4.
Câu 18: Công thoát electron của một kim loại là 2,36eV. Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; 1eV = 1,6.1019J. Giới hạn quang điện của kim loại trên là
A. 8,42.10-26 m. B. 0,53 µm. C. 1,24 µm D. 2,93 µm.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng? Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton
A. tác dụng vào hai vật khác nhau.
B. không cần phải bằng nhau về độ lớn.
C. tác dụng vào cùng một vật.
D. phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá.
Câu 20: Điện tích điểm q đặt tại O trong không khí, Ox là một đường sức điện. Lấy hai điểm A, B trên Ox,
M là trung điểm của AB. Độ lớn cường độ điện trường EA, EB, EM có mối liên hệ:
  1  

A.  2   

B.  2 

 C

   

C.  1 
2

D. EM

 EA  EB
2

Câu 21: Đòn bẩy AB dài 50 cm nhẹ, cứng như hình vẽ. Đầu A của đòn bẩy treo một vật có trọng lượng 30N. Khoảng cách từ đầu A đến trục quay O là 20 cm. Muốn đòn bẩy AB cân bằng thì đầu B của đòn bẩy phải treo vật có trọng lượng là
A. 15N. B. 30 N.
C. 25 N. D. 20 N.

A O B

Câu 22: Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?
A. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất.
B. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống.
C. Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi.
D. Một viên bị chì đang rơi ở trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không.
Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Khoảng các

Hiện tại Đề thi thử Vật lí 2020 Megabook số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >