Đề thi thử Toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải

Đề thi thử Toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải

Đề thi thử Toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử Toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải

Trích trong tài liệu

A. B. C. D.
Câu 23. Cho hàm số có đồ thị . Tìm a để đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đó cách đường tiếp tuyến của một khoảng bằng .
A. B. C. D.
Câu 24. Cho hàm số có bảng biến thiên sau

1

+ 0
0 +

3

Tìm số nghiệm của phương trình .
A. 0 B. 3 C. 4 D. 6
Câu 25. Cho hàm số xác định và liên tục trên mỗi nửa khoảng và , có bảng biến thiên như hình trên.

2

0 +

22
2

Tìm tập hợp các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
A. B.
C. D.
Câu 26. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. B.
C. D.
Câu 27. Bảng biến thiên trong hình dưới là của hàm số nào trong các hàm số đã cho?

1

A. B. C. D.
Câu 28. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số đi qua điểm .
A. B. C. D.
Câu 29. Biết hàm số đạt cực tiểu tại điểm và đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Tính giá trị của hàm số tại .
A. B. C. D.
Câu 30. Cho hàm số có đồ thị . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. cắt trục hoành tại 3 điểm B. cắt trục hoành tại 1 điểm
C. cắt trục hoành tại 2 điểm D. không cắt trục hoành
Câu 31. Tìm tọa độ giao điểm I của đồ thị hàm số với đường thẳng
A. B. C. D.
Câu 32. Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng và đường cong . Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng
A. B. 1 C. 2 D.
Câu 33. Cho hàm số có đồ thị là . Viết phương trình tiếp tuyến của tại điểm có hoành độ
A. B. C. D.
Câu 34. Đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng tại bao nhiêu điểm?

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >