Đề thi thử Toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 11 có lời giải

Đề thi thử Toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 11 có lời giải

Đề thi thử Toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử Toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 11 có lời giải pdf

Cuối trang

Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao
Đại số
Lớp 12
(78%) Chương 1: Hàm Số C1 C3 C4 C14 C17 C18 C23 C45 C47 C2 C6 C7 C13 C15 C20 C21 C26 C33 C37 C42 C49 C22 C25 C30 C31 C35 C39 C40 C50
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số Phức
Hình học
Chương 1: Khối Đa Diện
C34 C10 C19 C27 C38 C8 C32 C41 C44
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
Đại số
Lớp 11
(14%) Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác C36 C28
Chương 2: Tổ Hợp – Xác Suất C11 C5 C16 C24
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân
Chương 4: Giới Hạn C29
Chương 5: Đạo Hàm
Hình học
Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Đại số
Lớp 10
(8%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp
Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình. C9
Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình C12
Chương 5: Thống Kê
Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác
Hình học
Chương 1: Vectơ
Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng C48 C36
Tổng số câu 13 24 12 1
Điểm 2.6 4.8 2.4 0.2

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: KHÁ
+ Đánh giá sơ lược:
Đề thi tập trung kiến thức 12 tuy nhiên số lượng câu hỏi lớp 11 10 cũng hợp lý.
Mức độ câu hỏi 10-11 chủ yếu là kiến thức gợi nhớ không đòi hỏi vận dụng.
Lớp 12 tập trung vào chương trình học kì 1.
Khả năng phân loại tốt.

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 Penbook Lê Anh Tuấn 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >