Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 6

Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 6

Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 6
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 6

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 6 pdf

Cuối trang

Số đa giác đáy là
Vậy số hình chóp tạo thành ở TH2 là hình chóp
TH3: Có 3 bộ gồm 4 đường thẳng song song nhau (như hình vẽ)
Đa giác đáy của hình chóp gồm 1 đường thẳng có ở nhóm 2 đường chéo song song trên (ABCDEF) và 1 đường thẳng ở nhóm 2 đường chéo song song trên (A’B’C’D’E’F’)

Số đa giác đáy là
Vậy số hình chóp được tạo thành ở TH3 là
Do đó, số hình chóp cần tìm là 216 + 180 + 96 =492.
Câu 44: Chọn B.

Gọi I, J lần lượt là trung điểm cuả AC, SB, H là điểm chiếu của S lên IB
Có SA = SC. Suy ra cân tại S, suy ra
Có SA = SC, BA = BC, BC chung. Suy ra Suy ra JA = JC.
Suy ra cân tại J, I là trung điểm AC. Suy ra
Có Suy ra
Suy ra Có Suy ra
Suy ra Bh là hình chiếu của SB lên (ABC)
Suy ra

Có Suy ra Chọn B.
Câu 45: Chọn D.
Xét: (*)
TH1:
Khi đó (*) trở thành
suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng (1;2).
Nên chọn đáp án A. (không cần xét TH tiếp theo).
Câu 46: Chọn C.
TXĐ:

Tiếp tuyến tại tiếp điểm có hoành độ của (C) có phương trình.

Đt đi qua
Có duy nhất 1 tiếp tuyến qua A pt(*) có duy nhất 1 nghiệm khác 1

Chọn C.
Câu 47: Chọn C.
Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị hàm số và tức trục hoành. Nhìn bảng biến thiên ta có số giao điểm bằng 3 nên có 3 tiệm cận đứng.
Câu 48: Chọn D.
Ta có: Tập A có đúng 8 chữ số: 3 chữ số chẵn: 0; 2;4 và 5 chữ số lẻ: 1; 3; 5; 7; 9
Ta đặt 5 vị trí cho 5 chữu số lẻ trên ( kí hiệu là *) và giãn ra đều 1 vị trí xen kẽ và kể cả hai đầu ngoài cùng là 6 vị trí xen kẽ ( kí hiệu bới ?) :
? * ? * ? * ? * ? * ?
Các vị trí ? là nơi ta đặt 3 chữ số chẵn vào
– Nếu kể cả các ‘số’ mà chữ số 0 có thể đứng đầu thì ta lập được số các số thỏa mãn yêu cầu là:
là số cách đặt 3 chữ số chẵn, 5! Là số cách hoán vị 5 chữ số lẻ)
– Ta tính số các ‘số’ mhuw vậy mà chữ số 0 đứng đầu là:
Số các số cần tìm là:
Câu 49: Chọn D.
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số đồng biến trên R.
Do đó:

Phương trình có nghiệm

Vì nên
Câu 50: Chọn D.
Phương trình ban đầu tương đương với

Phương trình ban đầu có nghiệm khi và chỉ khi
Với m là số nguyên ta sẽ được

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >