Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 1 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 1 đáp án chi tiết pdf

Cuối trang

MA TRẬN ĐỀ THI
Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao
Đại số
Lớp 12
(58%) Chương 1: Hàm Số C4 C9 C13 C14 C12 C18 C26 C29 C32 C33 C35 C31 C36 C38 C45 C46 C47 C49
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số Phức
Hình học
Chương 1: Khối Đa Diện
C7 C16 C17 C22 C23 C24 C25 C39 C40 C41 C44
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
Đại số
Lớp 11
(28%) Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác C10 C21 C30 C50
Chương 2: Tổ Hợp – Xác Suất C1 C3 C28 C43 C48
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân C11
Chương 4: Giới Hạn C15 C20 C27
Chương 5: Đạo Hàm C8
Hình học
Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Đại số
Lớp 10
(14%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp C5
Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình. C34 C42
Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình C19
Chương 5: Thống Kê
Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác C6
Hình học
Chương 1: Vectơ C2
Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng C37
Tổng số câu 14 15 20 1
Điểm 2.8 3 4 0.2

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 PenBook Học Mãi Số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >