Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 6 có lời giải

Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 6 có lời giải

Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 6 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 6 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 6 có lời giải

Trích trong tài liệu

MA TRẬN ĐỀ THI
Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao
Đại số
Lớp 12
(100%) Chương 1: Hàm Số C2 C4 C5 C6 C8 C15 C1 C3 C7 C9 C10 C11 C13 C14 C16 C17 C22 C12 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C25
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số Phức
Hình học
Chương 1: Khối Đa Diện
C29 C27 C28 C30 C31 C32 C33 C39 C40 C43 C44 C26 C34 C35 C36 C37 C38 C41 C42
C45 C47 C49 C50 C46 C48
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
Đại số
Lớp 11
(0%) Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác
Chương 2: Tổ Hợp – Xác Suất
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân
Chương 4: Giới Hạn
Chương 5: Đạo Hàm
Hình học
Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Đại số
Lớp 10
(0%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp
Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình.
Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình
Chương 5: Thống Kê
Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác
Hình học
Chương 1: Vectơ
Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng
Tổng số câu 7 21 20 2
Điểm 1.4 4.2 4 0.4

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: KHÁ
+ Đánh giá sơ lược:
NỘI DUNG : chỉ nằm trong 2 chương hàm số và chương 1;2 hình lớp 12
Phần hình học gồm 3,4 câu đòi hỏi học sinh tư duy tốt để phân loại khá giỏi.
Phần đại số hàm số không có câu hỏi khó mức độ trung bình khá

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 6 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >