Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 1

Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 1

Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 1
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 1

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 1

Trích trong tài liệu

Gọi H là trung điểm của BC
Theo bài ra:
Cách 2:
Đồ thị hàm số đã cho có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tich

Câu 35: Chọn B.

Gọi Q là trung điểm CD, ta có PQ//SC//MN nên MN//(APQ)

Vậy có tại
Mà có

Vậy
Câu 36: Chọn B.

Ta có:

1 45 60

+ 0 – 0
S 51575

77,4 50900

Câu 37: Chọn A.

Do đều có cạnh bằng nên
Tam giác vuông tại A nên:

Vậy
Câu 38: Chọn A.
Phương trình vô nghiệm khi
Câu 39: Chọn B.
Từ thay vào biểu thức P ta được:

Ta có:
Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của trên [0;2].

Tính Tính
Câu 40: Chọn D.
+Nếu hàm số đã cho trở thành hàm này đồng biến trên nên thỏa mãn yêu cầu bài toán.
+Nếu hàm số đã cho trở thành dễ thấy hàm số này không đồng biến trên nên không thỏa mãn yêu cầu bài toán.
+Nếu
Ta có Hàm đã cho đồng biến trên khi và chỉ khi

Theo giả thiết suy ra mà m nguyên nên m nhận 4034 giá trị (2).
+Từ (1) và (2) suy ra m nhận 4035 giá trị.
Câu 41: Chọn D.
Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng nên hệ số góc tiếp tuyến là
Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình
Dựa vào hình vẽ ở đề bài ta thấy đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 1 điểm nên phương trình (1) có một nghiệm duy nhất. Do đó có 1 tiếp thỏa mãn đề bài.
Câu 42: Chọn C.
Lấy ngẫu nhiên 5 quả cầu từ hộp 12 quả cầu, để số quả cầu đỏ nhiều hơn số quả xanh, những trường hợp có thể xảy ra là:
Trường hợp 1: 5 quả cầu đỏ
Số khả năng: khả năng.
Trường hợp 2: 4 cầu đỏ, 1 cầu xanh
Số khả năng: khả năng.
Trường hợp 3: 3 cầu đỏ, 2 cầu xanh

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 Megabook số 1 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >