Đề thi thử Toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 6

Đề thi thử Toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 6

Đề thi thử Toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 6
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 6

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử Toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 6

Trích trong tài liệu

Góc giữa SC và mặt đáy bằng .
Xét tam giác SAC vuông tại A, có .
Dựng hình bình hành ACBE .
Gọi H là hình chiếu của A lên mặt phẳng .
.
Xét hình tứ diện vuông SABE có
.
Câu 5: Chọn C.
Phương trình hoành độ giao điểm
.
Câu 6: Chọn A.
Do hàm số nghịch biến trên
Do hàm số và đồng biến trên
Ta có: .
Vậy .
Câu 7: Chọn D.
Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi .
Vậy .
Câu 8: Chọn B.
Hàm số xác định khi và chỉ khi
Vậy tập xác định D của hàm số là .
Câu 9: Chọn D.
.
Câu 10: Chọn C.

Ta có , suy ra tam giác ADC là tam giác đều cạnh a. Gọi N là trung điểm cạnh DC, G là trọng tâm của tam giác ABC. Ta có
Trong mặt phẳng , kẻ đường thẳng , suy ra Gx là trục của tam giác ADC.
Gọi M là trung điểm cạnh SA. Trong mặt phẳng kẻ trung trực của SA cắt Gx tại I thì nên I chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện S.ACD. Bán kính R của mặt cầu bằng độ dài đoạn IA.
Trong tam giác AIG vuông tại G, ta có:

Câu 11: Chọn D.
Thể tích khối cầu .
Câu 12: Chọn A.
.
Câu 13: Chọn B.

Gọi H là trọng tâm tam giác ABC, khi đó , .
Góc giữa cạnh bên và mặt đáy là góc

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >