Đề thi thử Toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV DVH Moon Số 24 có lời giải

Đề thi thử Toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết
5/5 2 votes

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử Toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

Bước 2: Tìm hệ số lớn nhất . Xét , ta có: Do đó Vậy và nên hệ số lớn nhất là . Nhận xét: Với bài toán này giá trị n khá nhỏ (n = 12) nên hoàn toàn có thể thử bằng máy tính bởi chức năng TABLE, nhập hàm . START x= 0, END x = 12 và STEP 1. Câu 41: Đáp án C Hàm số luôn xác định trên , có Với , áp dụng BĐT AM-GM: Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi (thỏa mãn) Vậy , hàm số đồng biến trên khi và chỉ khi . Mà . Câu 42: Đáp án C . Hàm số đồng biến trên khi và chỉ khi Câu 43: Đáp án D Do đó Câu 44: Đáp án B (1) (2) Từ (1) và (2) suy ra Từ (1) ta lại có . Do đó nên góc hợp bởi hai vecto bằng Câu 45: Đáp án B . Hàm số có hai điểm cực trị trái dấu khi và chỉ khi Câu 46: Đáp án C Gọi bán kính đáy của vỏ lon là x(cm) Theo đề bài, thể tích của lon là nên chiều cao của lon là Diện tích toàn phần của lon: Áp dụng BĐT AM-GM: Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi Câu 47: Đáp án D Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.
Bài học tiếp theo >